Recent Content by tinhvp88@giaiphapexcel.com

  1. T

    Phần Header của Word có chiều cao lớn, làm gì để chỉnh nó xuống

    mình định dạng word chuẩn rồi mà khi mở file word mới ra để đánh văn bản thì header vẫn rộng như vậy không sao điều chỉnh được ah
Top Bottom