Điểm thưởng dành cho Tiger62

 1. 12

  Mừng sinh nhật GPE lần 12 (12 points)

 2. 5

  Tuyệt vời (5 points)

  Đạt 50 bài viết
 3. 300

  Không thể tách rời GPE (300 points)

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 10 năm
 4. 200

  5 năm gắn bó (200 points)

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 5 năm
 5. 150

  1 năm gắn bó (150 points)

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 365 ngày
 6. 15

  Mến mộ (15 points)

  Đạt 200 lượt thích
 7. 10

  Mến mộ chút chút (10 points)

  Đạt 50 lần thích
 8. 2

  Được thích đầu tiên (2 points)

  Được thích lần đầu
 9. 1

  Bài viết đầu tiên (1 point)

  Bài viết đầu tiên
Top Bottom