thanhbaby3005
Được thích
6

Tin nhắn hồ sơ Hoạt động gần nhất Các bài đăng Giới thiệu Các danh hiệu

 • Ví dụ: Ô A1 có: HTN - LÀM SAO TÁCH CÁI NÀY RA - FJTL
  =TRIM(LEFT(RIGHT(A1,LEN(A1)-FIND("-",A1)),FIND("-",RIGHT(A1,LEN(A1)-FIND("-",A1)-1))))
  Xét từng vế một: =RIGHT(A1,LEN(A1)-FIND("-",A1)) cho ra kq: LÀM SAO TÁCH CÁI NÀY RA - FJTL
  trong đó ta tìm chuỗi bên phải từ sau ký tự "-" (hay là loại trừ bên trái đến ký tự "-")
  Hàm FIND("-",A1) là tìm ký tự - đầu tiên của chuỗi (trong trường hợp này ra kết quả là 5)
  LEN(A1) = 36 => RIGHT(A1,LEN(A1)-FIND("-",A1)) =RIGHT(A1,31)

  Bạn từ tìm hiểu từng vế, từng công thức 1 sẽ hiểu rõ hơn...
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top Bottom