Recent Content by ThaiDuong3105

  1. ThaiDuong3105

    Hàm tìm kiếm từ và trả ra kết quả?

    hix bác làm cao siêu quá em nhìn không hiểu gì hết. Em thử lọc xong phần tuyến trong bảng rồi. Giờ phần giá thì làm tnao cho gọn bác nhỉ? bác xem file đính kèm giúp em,
  2. ThaiDuong3105

    Hàm tìm kiếm từ và trả ra kết quả?

    TÌnh hình là em đang nhận được bài test. Em đang vướng ở phần tính giá. Các bác giúp em sử dụng hàm nào để lọc được ra các khu vực và tuyến ở phần rawdata với ạ. Em cảm ơn mn.
Top Bottom