Điểm thưởng dành cho sonfa

 1. 300

  Không thể tách rời GPE (300 points)

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 10 năm
 2. 12

  Mừng sinh nhật GPE lần 12 (12 points)

 3. 200

  5 năm gắn bó (200 points)

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 5 năm
 4. 150

  1 năm gắn bó (150 points)

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 365 ngày
 5. 1

  Bài viết đầu tiên (1 point)

  Bài viết đầu tiên
Top Bottom