P
Được thích
4

Tin nhắn hồ sơ Hoạt động gần nhất Các bài đăng Giới thiệu Các danh hiệu

  • Xin chào mọi người! Cho mình hỏi nếu muốn cộng gộp dữ liệu text của một ô vào đoạn text có sẵn của một ô thì làm thế nào? vd hiện tại a1 ="em", a2="ơi" nếu cộng gộp a2 vào a1 thì a1 sẽ là: "em ơi".
    Xin chào mọi người! Cho mình hỏi nếu muốn cộng gộp dữ liệu text của một ô vào đoạn text có sẵn của một ô thì làm thế nào? vd hiện tại a1 ="em", a2="ơi" nếu cộng gộp a2 vào a1 thì a1 sẽ là: "em ơi".
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top