Điểm thưởng dành cho phuyen89

 1. 12

  Mừng sinh nhật GPE lần 12

 2. 5

  Tuyệt vời

  Đạt 50 bài viết
 3. 200

  5 năm gắn bó

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 5 năm
 4. 150

  1 năm gắn bó

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 365 ngày
 5. 25

  Tiếp tục viết bài

  Đạt 500 bài viết
 6. 15

  Mến mộ

  Đạt 200 lượt thích
 7. 15

  Gắn bó

  Đạt 200 bài viết
 8. 10

  Mến mộ chút chút

  Đạt 50 lần thích
 9. 2

  Được thích đầu tiên

  Được thích lần đầu
 10. 1

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên
Top