Recent Content by phuyen89

 1. phuyen89

  Cách in nhiều phiếu cùng lúc

  Hi, Anh chị đọc nội dung kỹ quá.
 2. phuyen89

  tự kẻ khung và copy công thức

  Cách bạn bố trí dữ liệu như thế này, bạn làm thủ công chắc đuối quá. - Bạn nên thiết lập 01 sheet làm Cơ sở dữ liệu, đầy đủ các thông tin. - 01 sheet bạn sẽ viết công thức dựa vào các Thông tin mà bạn cần lấy ra theo Mã hàng.
 3. phuyen89

  Lỗi click chuột

  - Có khi nào bạn chỉnh tốc độ Click chuột chậm nên nó mới bị tình trạng như thế không?
 4. phuyen89

  Hỏi: Gán 1 giá trị cho cell

  Bạn có thể viết. activeCell.value= day(now())
 5. phuyen89

  Viết VBA nhập 3 đối số

  Một Phương án cho bạn tham khảo. Function VAT(MaHang As String, SoLuong As Double, DonGia As Double) As Double Dim Temp As String Temp = VBA.Left(MaHang, 1) If Temp = "A" And SoLuong > 1000 Then VAT = 0.1 * SoLuong * DonGia ElseIf Temp = "B" Then VAT = 0.05 *...
 6. phuyen89

  Đếm số lượng học sinh có năm sinh là năm 2009

  + Bạn dùng công thức sau: =SUMPRODUCT((YEAR(C8:C34)=2009)*1)
 7. phuyen89

  hàm index match kết hợp ISNA

  Công thức tại E4. =INDEX('BANG DO'!$B$11:$E$13;MATCH(LEFT('DU LIEU'!B4;1);'BANG DO'!$A$11:$A$13;0);MATCH(RIGHT('DU LIEU'!B4;2);'BANG DO'!$B$10:$E$10;0))
 8. phuyen89

  Lấy giá trị từ ô cố định nhiều sheet

  Dùng hàm, thì bạn đã giải quyết được rồi đó.
 9. phuyen89

  Giúp em lấy địa chỉ email từ danh sách khách hàng có và không có email

  Tạo 01 cái tiêu đề tại dòng 5. Và lọc theo gợi ý của bài #2 bạn nhé./
 10. phuyen89

  Lấy giá trị từ ô cố định nhiều sheet

  http://prntscr.com/gbkosp Cho Em hỏi: Em đang dùng codename của Tên sheet, vậy em dùng codenam của Sheet TongHop là Sheet1 chứ ạ.
 11. phuyen89

  Lấy giá trị từ ô cố định nhiều sheet

  1./Bạn Insert 01 Module 2./Copy đoạn code và paste vào. Sub Copy() Application.ScreenUpdating = False Dim NumSheet As Long Dim Ws As Worksheet Dim i As Long Dim Arr(1 To 1000, 1 To 3) For Each Ws In Worksheets If Ws.Name <> "TongHop" Then i = i + 1...
 12. phuyen89

  Lấy giá trị từ ô cố định nhiều sheet

  + Bạn hoàn toàn có thể làm được nhờ VBA.
 13. phuyen89

  Lỗi runtime 9

  - Bạn ghi cái gì thế này hở bạn.
 14. phuyen89

  Help VBA để xuất report kết quả compare giữa 2 file

  Chào các anh, chị Em đang làm việc trong công ty, hiện tại đang làm thủ công hằng tuần 1 công đoạn là check từng account trong file timesheet (số giờ, ngày) so với file allocation. Nếu dự án ít người thì dễ, nhưng nếu trúng dự án cả 100 người thì rất mất thời gian. Em thì không biết code về...
 15. phuyen89

  Chúc mừng sinh nhật Lê Duy Thương 20/8.

  Chúc mừng Anh, tuổi mới thêm nhiều sức khỏe Anh nhé./
Top