Recent Content by phuocam

 1. phuocam

  Hàm sắp xếp khó trong excel

  Nó là TEXT nên vẫn ưu tiên chữ số đầu, tương đương chữ số cuối cần sort.
 2. phuocam

  Hàm sắp xếp khó trong excel

  Dùng cột phụ, đảo số bằng công thức: =TEXT(SUMPRODUCT(MID(B2,ROW(INDIRECT("1:"&LEN(B2))),1)*10^(ROW(INDIRECT("1:"&LEN(B2)))-1)),REPT(0,LEN(B2))) rồi sắp xếp theo cột phụ.
 3. phuocam

  Rút trích có 2 điều kiện

  Thêm cách khác, điều kiện lọc là: =OR(D4>50,G4="0") Xem file đính kèm.
 4. phuocam

  Giúp viết code đổi tên sheet của nhiều file trong excel

  Tên sheet bằng tiếng Việt, có thể không hoạt động, nhưng cú pháp chung là như vậy: For Each Sh In Wb.Worksheets if Sh.Name = "BC Khối phòng học-Khac " then Sh.Name = "Phong hoc" Next
 5. phuocam

  Giải đề excel

  Đọc kỹ bài #4, điều kiện 1 chiều cột MÃ SỐ VÉ là ???1? , cột TUYẾN BAY là Bắc kinh
 6. phuocam

  So sánh từng giá trị của sản phẩm với mẫu để đánh giá sản phẩm đạt hay không

  Rút gọn một chút: =IF(SUMPRODUCT(($N$3:$AP$3<>0)*(N8:AP8<>0)*(($N$3:$AP$3>N8:AP8)+($N$4:$AP$4<N8:AP8))),"NG","OK")
 7. phuocam

  So sánh từng giá trị của sản phẩm với mẫu để đánh giá sản phẩm đạt hay không

  Bảng dò này rất tốt, bạn có thể thử công thức này tại AS8: =IF(SUMPRODUCT(($N$3:$AP$3<>0)*(N8:AP8<>0)-($N$3:$AP$3<>0)*($N$3:$AP$3<=N8:AP8)*($N$4:$AP$4>=N8:AP8)),"NG","OK")
 8. phuocam

  So sánh từng giá trị của sản phẩm với mẫu để đánh giá sản phẩm đạt hay không

  Nếu sắp xếp bảng Mẫu hợp lý, công thức có thể rút gọn.
 9. phuocam

  So sánh từng giá trị của sản phẩm với mẫu để đánh giá sản phẩm đạt hay không

  Pb model đầu tiên có 0.0008. Mẫu 1 chuẩn Pb từ 0.020 đến 22.5, sao kết quả là OK?
 10. phuocam

  So sánh từng giá trị của sản phẩm với mẫu để đánh giá sản phẩm đạt hay không

  Bạn có thể ghi kết quả mong muốn 14 trường hợp trong file?
 11. phuocam

  Đánh số thứ tự theo nhóm lặp lại từ tăng dần

  Công thức trong B4: =IF(C4<>C3,1,B3+1)
 12. phuocam

  So sánh từng giá trị của sản phẩm với mẫu để đánh giá sản phẩm đạt hay không

  Mẫu 1: Nguyên tố Zn, Au, Ti, O để trống có nghĩa là => Sản phẩm có bao nhiêu kết quả cũng Đạt?
 13. phuocam

  Đếm số ngày theo điều kiện

  Tìm hiểu hàm COUNTIF và COUNTIFS Ví dụ đếm ngày hôm nay: =COUNTIF($A$1:$A$114,TODAY())
 14. phuocam

  Đánh số thứ tự theo nhóm lặp lại từ tăng dần

  Dùng hàm COUNTIF, nếu dữ liệu bắt đầu từ B2, thử: =COUNTIF($B$2:B2,B2)
Top Bottom