Điểm thưởng dành cho nthxe

 1. 12

  Mừng sinh nhật GPE lần 12

 2. 5

  Tuyệt vời

  Đạt 50 bài viết
 3. 300

  Không thể tách rời GPE

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 10 năm
 4. 200

  5 năm gắn bó

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 5 năm
 5. 150

  1 năm gắn bó

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 365 ngày
 6. 10

  Mến mộ chút chút

  Đạt 50 lần thích
 7. 2

  Được thích đầu tiên

  Được thích lần đầu
 8. 1

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên
Top