nilt02's latest activity

 • N
  nilt02 đã trả lời vào chủ đề Sắp xếp và thêm dữ liệu.
  Đúng cao thủ pro, giải thích công thức rõ ràng. Cảm ơn bạn rất nhiều .
 • N
  nilt02 reacted to Ba Tê's post in the thread Sắp xếp và thêm dữ liệu with Thích Thích.
  Chú ý giao tiếp đừng viết tắt (đc), đừng xài tiếng "ba rọi" (hi). Hà tiện công gõ vài ký tự thì làm sao nhờ người khác gõ hàng ngàn ký...
 • N
  nilt02 reacted to Ba Tê's post in the thread Sắp xếp và thêm dữ liệu with Thích Thích.
  Bạn yêu cầu "gợi ý" mà. "- Thêm 1 dòng kết quả: "END" khi kết thúc 1 cột " Dòng lệnh này đưa xuống cuối mục 3/ Có cột toàn là...
 • N
  nilt02 đã trả lời vào chủ đề Sắp xếp và thêm dữ liệu.
  Hi...cột mà chỉ có (-) thì thôi ạ ^_^. Tại mình không thấy ai trả lời nên mới nói vậy, gợi ý vậy nhưng mình ko biết VBA nên cũng chào...
 • N
  nilt02 đã trả lời vào chủ đề Sắp xếp và thêm dữ liệu.
  Của bạn gần đúng đó ạ, , chỉ thêm vào "END" cho dễ hiểu hơn: 1/ Duyệt từng cột sheets "Data" từ cột B, dòng 1 sang phải, lấy mã "Name"...
 • N
  nilt02 reacted to Ba Tê's post in the thread Sắp xếp và thêm dữ liệu with Thích Thích.
  Tạo 1 mảng Kết quả. 1/ Duyệt từng cột sheets "Data" từ cột B, dòng 1 sang phải, lấy mã "Name" 2/ Duyệt từng dòng sheet "Masothamchieu"...
 • N
  nilt02 reacted to be09's post in the thread Sắp xếp và thêm dữ liệu with Thích Thích.
  Góp ý cho bạn: 1/ Với nội dung bạn nêu thì cần phải sử dụng VBA. Vì vậy, bạn nên đăng bài trong Box Lập trình với Excel. 2/ Tiêu đề bài...
 • N
  nilt02 đã trả lời vào chủ đề Sắp xếp và thêm dữ liệu.
  có bạn nào gợi ý cho mình được không ? mình ko biết cách để insert thêm mấy dòng đó cảm ơn các bạn đã đọc tin
 • N
  nilt02 đã đăng chủ đề mới.
  Hi các bạn, Mình có dữ liệu khoảng vài trăm cột, độ dài mỗi cột khoảng 10k dòng, vì vậy rất lớn mà làm thủ công thì lâu quá. Bạn nào...
Top Bottom