Recent Content by Nguyễn Duy Tuân

 1. Nguyễn Duy Tuân

  AI muốn lập trình DLL cho Excel và các loại bằng Delphi thì xem video này nhé!

  MemCopy cung lý cũng là Move hoặc CopyMemory đó. Quan trọng là copy khối dữ liệu có kích cỡ xác định hay không thôi.
 2. Nguyễn Duy Tuân

  AI muốn lập trình DLL cho Excel và các loại bằng Delphi thì xem video này nhé!

  Với mình thì CopyMemory là hết cỡ rồi không biết còn cái gì nữa không. Nếu có bạn share vào đây để mình xem thế nào.
 3. Nguyễn Duy Tuân

  AI muốn lập trình DLL cho Excel và các loại bằng Delphi thì xem video này nhé!

  Việc Copy mảng có xác định kích thước của cấu trúc dữ liệu rõ ràng và cố định các phần tử thì dùng Move hay hàm API CopyMemoy là được ngay. Tôi cũng có bài viết về FastArray trên GPE này (không nhớ vở chỗ nào nữa) dùng CopyMemory của array mà các phần tử đều là kiểu Double nên thành công và rất...
 4. Nguyễn Duy Tuân

  Dropbox: vì sao file conflicted tạo ra từ 1 PC liên tiếp vào 1 thời điểm?

  Dropbox không phải phần mềm để đồng bộ dữ liệu Excel tại một thời điểm với hai user trở lên bạn nhé. Bạn có thể dùng Excel kết nối với OneDriver. Nếu có nhu cầu phân quyền quản trị chi tiết theo user thì cài Add-in A-Tools là được.
 5. Nguyễn Duy Tuân

  AI muốn lập trình DLL cho Excel và các loại bằng Delphi thì xem video này nhé!

  Bạn viết một procedure và export từ dll ra. var MyApp: OleVariant; .... procedure GetApp(YourApp: IDispatch); stdcall; begin MyApp := YourApp; end; exports GetApp; Khi bạn declare bên VBA thìđổi function thành Sub.
 6. Nguyễn Duy Tuân

  Hỏi về công thức mảng

  Ok em.
 7. Nguyễn Duy Tuân

  AI muốn lập trình DLL cho Excel và các loại bằng Delphi thì xem video này nhé!

  Như anh nói đó. Tạo mảng mới theo cấu trúc mới và số phần tử bằng mảng gốc. Dùng vòng lặp copy từng phần tử từ mảng gốc vào mảng mới. Mà mình cũng không biết vì sao lại phải thay đổi ??
 8. Nguyễn Duy Tuân

  AI muốn lập trình DLL cho Excel và các loại bằng Delphi thì xem video này nhé!

  Copy SafeArray nhanh lắm. Trong Variant là chứa PSafeArray rồi.
 9. Nguyễn Duy Tuân

  AI muốn lập trình DLL cho Excel và các loại bằng Delphi thì xem video này nhé!

  Em giải quyết theo hướng nào?
 10. Nguyễn Duy Tuân

  AI muốn lập trình DLL cho Excel và các loại bằng Delphi thì xem video này nhé!

  Bắt buộc phải tạo mảng khác rồi copy vào nhé.
 11. Nguyễn Duy Tuân

  Kỹ thuật lập trình VB6->DLL cho Excel & Debugging cho Excel

  Phần thiết lập Class trong Project em làm đúng như video anh làm chưa?
 12. Nguyễn Duy Tuân

  Bị lỗi file Chuong 17 - MsgBoxUni_UserForm_TiengViet & Font convert (sách exel nâng cao)

  Vì sách anh dùng hàm này e viết từ lâu rồi cho Office 32 bit. Sau này em đã cập nhật cho cả 32 và 64. Anh cập nhật nguồn tại đây nhé http://www.atoolspro.com/learn-excel-vba/excel-tips/53-excel-macros-and-vba/191-msgbox-with-unicode-string-vba.html
 13. Nguyễn Duy Tuân

  Bị lỗi file Chuong 17 - MsgBoxUni_UserForm_TiengViet & Font convert (sách exel nâng cao)

  Thảo nào em thấy cái tên trên caption quen quen :). Nếu chỉ ít như a nói thì chỉ cần topic này bổ sung cũng được rồi anh.
 14. Nguyễn Duy Tuân

  Bị lỗi file Chuong 17 - MsgBoxUni_UserForm_TiengViet & Font convert (sách exel nâng cao)

  Nếu sách lập trình VBA GPE mà liên quan đến lập trình API, nếu chỉ viết trên Office 32 bit khả năng phải cải biên sớm vì bây giờ người ta hay cài Office 64 bit lắm khi đó sẽ nhiều người gặp lỗi như trên.
 15. Nguyễn Duy Tuân

  Chia sẻ cách tạo giao diện cho Form

  Có một chi tiết này bạn làm hy vọng sẽ tốt hơn. ẢNh lưu về dạng Bitmap 24-bit. Dùng phần mềm Paint của Windows, dùng lệnh Fill Color với màu nền làm transparent, nếu phủ hết thì đạt yêu cầu, nếu còn vài vết loang thì chỉnh thủ công.
Top Bottom