Điểm thưởng dành cho Nguyễn Bảo Khanh

 1. 12

  Mừng sinh nhật GPE lần 12 (12 points)

 2. 5

  Tuyệt vời (5 points)

  Đạt 50 bài viết
 3. 200

  5 năm gắn bó (200 points)

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 5 năm
 4. 150

  1 năm gắn bó (150 points)

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 365 ngày
 5. 50

  BQT diễn đàn (50 points)

  Thành viên BQT
 6. 10

  Mến mộ chút chút (10 points)

  Đạt 50 lần thích
 7. 2

  Được thích đầu tiên (2 points)

  Được thích lần đầu
 8. 1

  Bài viết đầu tiên (1 point)

  Bài viết đầu tiên
Top Bottom