Điểm thưởng dành cho Nguyễn Bảo Khanh

 1. 12

  Mừng sinh nhật GPE lần 12

 2. 5

  Tuyệt vời

  Đạt 50 bài viết
 3. 200

  5 năm gắn bó

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 5 năm
 4. 150

  1 năm gắn bó

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 365 ngày
 5. 50

  BQT diễn đàn

  Thành viên BQT
 6. 10

  Mến mộ chút chút

  Đạt 50 lần thích
 7. 2

  Được thích đầu tiên

  Được thích lần đầu
 8. 1

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên
Top