Điểm thưởng dành cho nguoi_ham_hoc

 1. 10

  Mến mộ chút chút (10 points)

  Đạt 50 lần thích
 2. 12

  Mừng sinh nhật GPE lần 12 (12 points)

 3. 5

  Tuyệt vời (5 points)

  Đạt 50 bài viết
 4. 150

  1 năm gắn bó (150 points)

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 365 ngày
 5. 2

  Được thích đầu tiên (2 points)

  Được thích lần đầu
 6. 1

  Bài viết đầu tiên (1 point)

  Bài viết đầu tiên
Top Bottom