Recent Content by ngoctinh87

 1. ngoctinh87

  Đếm loại trùng dữ liệu có điều kiện

  Dạ, mục đích của em là đếm số chuyến xe chạy trong 1 ngày thầy ah. nếu các dòng liên tiếp giống nhau về số xe thì được tính là 1 chuyến, còn cùng 1 xe nhưng 2 dòng không liên tiếp thì sẽ tính 2 chuyến, công thức của @leonguyenz đã giải quyết được vấn đề rồi ah Chúc thầy ngày mới vui vẻ
 2. ngoctinh87

  Đếm loại trùng dữ liệu có điều kiện

  Chào anh/ chị trong Diễn Đàn Nhờ anh/chị hỗ trợ em bài toán đếm dữ liệu, dùng 1 công thức, hiện em đang dùng cột phụ để tính ra kết quả như trong file Cảm ơn anh chị nhiều
 3. ngoctinh87

  Tạo mảng cộng nhiều cộng như hàm MMULT

  Chào anh chị Em có 1 mảng số gồm nhiều cột và nhiều dòng Giờ em muốn tạo 1 mảng cộng nhiều cột như hàm MMULT thì có hàm nào nữa không ạ? 1 5 1 2 6 2 3 7 3 4 8 4 Mảng kết quả {7;10;13;16} Em xin cảm ơn
 4. ngoctinh87

  Thông báo về việc bảo trì diễn đàn từ 13g00 ngày 19/09/2018.

  Sao minh vân không vào đc nhỉ Vẫn bị 502 badgetteway dù đã xoá cookie
 5. ngoctinh87

  Tính giúp mình số tồn còn lại.

  L10=SUMIFS($E$10:$E$22,$D$10:$D$22,K10,$F$10:$F$22,M10)-SUMIF($H$10:$H$22,"T"&TEXT(M10,"mmyy")&"-"&K10,$I$10:$I$22)
 6. ngoctinh87

  Giúp đỡ hàm Sumproduct

  C4=SUMIFS(DT!$H$3:$H$500,DT!$J$3:$J$500,$A4,DT!$G$3:$G$500,TEXT($B4,"@")) Hoặc C4=SUMPRODUCT((DT!$J$3:$J$500=$A4)*(DT!$G$3:$G$500=TEXT($B4,"@")),DT!$H$3:$H$500)
 7. ngoctinh87

  Hàm đếm, nếu bị trùng thì tính là một

  Nếu là dữ liệu số thì dùng hàm này thêm tham khảo nhé =COUNT(INDEX(1/FREQUENCY(A1:A100,A1:A100),))
 8. ngoctinh87

  Hỏi cách dùng Pivot để lấy dữ liệu theo điều kiện

  Vậy thêm công thức LỚP này nữa cho đủ bộ :):):) I7=T(INDEX($A$2:$A$100,AGGREGATE(15,6,ROW($1:$100)/(COUNTIF(OFFSET($A$1,,,ROW($1:$100),),$A$2:$A$100)=0),INT((ROW($A1)-1)/2)+1))) 1536822368 Dùng Pivot, bạn xem file nhé
 9. ngoctinh87

  Tính tổng đơn hàng theo từng ngày của từng nhân viên

  Bạn thử CT này xem sao N19=SUM(N(FREQUENCY(IF((IFERROR(--LEFT($D$2:$D$447,2),)=N18),MATCH($A$2:$A$447,$A$2:$A$447,)),ROW($1:$1000))>0)) S19=SUM(N(FREQUENCY(IF((IFERROR(--MID($D$2:$D$447,4,2),)=9),MATCH($A$2:$A$447,$A$2:$A$447,)),ROW($1:$1000))>0)) Nhấn Ctrl+Shift+Enter
 10. ngoctinh87

  Thống kê ra các dữ liệu khác nhau giữa các sheet

  Góp thêm công thức áp dụng cho Excel 2003,2007, nhấn Ctrl+Shift+Enter nhé =IFERROR(T(INDEX(INDIRECT("'"&B$5&"'!B2:B100"),SMALL(IFERROR(ROW($1:$100)/NOT(COUNTIF(INDIRECT("'"&C$5&"'!B2:B100"),INDIRECT("'"&B$5&"'!B2:B100"))),""),ROW($A1)))),"")
 11. ngoctinh87

  cách tính tổng

  H6=SUMIFS('CHI TIẾT NHẬP XUẤT LKHH'!$J$7:$J$5000,'CHI TIẾT NHẬP XUẤT LKHH'!$G$7:$G$5000,$B6,'CHI TIẾT NHẬP XUẤT LKHH'!$K$7:$K$5000,"NK") I6=SUMIFS('CHI TIẾT NHẬP XUẤT LKHH'!$J$7:$J$5000,'CHI TIẾT NHẬP XUẤT LKHH'!$G$7:$G$5000,$B6,'CHI TIẾT NHẬP XUẤT LKHH'!$K$7:$K$5000,"XK")
Top Bottom