Recent Content by nghiaphuc

 1. nghiaphuc

  ĐỊNH DẠNG EXCEL

  Bài trên chỉ rõ rồi đó bạn. Vào View, nhấn chọn Gridlines để bật/tắt tùy chọn hiện đường lưới. Ngoài ra, bạn chọn Page Break Preview nữa là được như trong file.
 2. nghiaphuc

  Nhờ các bạn chỉ giúp mình sửa lỗi VBA này với ah

  Code có bị lỗi gì đâu, bạn đảm bảo tồn tại file có tên dạng "D:\QUYET TOAN SAN PHAM 2019\CDSP THANG " & a & "." & b & ".xlsx" là code chạy bình thường thôi mà.
 3. nghiaphuc

  TP.HCM thân mời đăng ký tham dự sinh nhật GPE lần thứ 13 ngày 07/07/2019.

  @nghiaphuc dạo này bận làm phụ hồ mất rồi Thảo ơi. Trắng thì chẳng trắng thêm, mà đen thì không thể đen thêm được nữa rồi. Trùng ngày hôm đó mình có một cuộc hẹn họp lớp đại học ở Buôn Ma Thuột mà không biết liệu có đi được nữa không kìa.
 4. nghiaphuc

  Sử dụng VBA cho hàm if lấy giá trị tương đối

  Nó phải là =COUNTIF(B2:B6;">"&YEAR(NOW())-18), khỏi VBA luôn.
 5. nghiaphuc

  Sử dụng VBA cho hàm if lấy giá trị tương đối

  Copy trên xuống rồi thêm cái chỗ Or Texbox1.Value Like mà không có để ý phía sau dư mất một dấu nháy kép. Cái này gọi là cái tội ẩu. Cách khác để giải quyết vấn đề ở bài #5 là thay bởi điều kiện InStr(Texbox1.Value,"LPV")+InStr(Texbox1.Value,"ABC")>0
 6. nghiaphuc

  Sử dụng VBA cho hàm if lấy giá trị tương đối

  Sửa cho đúng cú pháp là được, chẳng hạn: If Texbox1.Value Like "*LPV*" Or Texbox1.Value Like ""*ABC*" Then
 7. nghiaphuc

  Sử dụng VBA cho hàm if lấy giá trị tương đối

  Bạn sửa lại điều kiện Texbox1.Value = "* LPV *" thành Instr(Texbox1.Value,"LPV")>0
 8. nghiaphuc

  Tại sao macro calendar không chạy trong Excel 2010

  Nó đây nhé, cái này lúc trước tôi cũng tải từ trên GPE xuống nhưng giờ làm biếng tìm lại topic chứa nó nên lấy trên máy đưa lên luôn cho lẹ.
 9. nghiaphuc

  Lấy giá trị của công thức bằng VBA

  Ví dụ như thế này: Sub Test() Dim i As Long For i = 2 To 14 Step 6 With Sheet1.Cells(11, i).Resize(6, 4) .FormulaR1C1 = "=SUM(R[-9]C:R[-8]C)" .Value = .Value End With Next End Sub
 10. nghiaphuc

  Mình muốn chia dữ liệu 1 ô thành 2 ô

  Có thể là do số cột kết quả không như mong muốn. Tác giả muốn thế này:
 11. nghiaphuc

  Lấy giá trị của công thức bằng VBA

  Chính code ở bài #2 khắc phục vấn đề chạy chậm rồi đấy, cho vào mảng và tính toán trong đó, rồi gán kết quả lại lên sheet là ngon lành nhất rồi. Vậy mà bạn lại không muốn dùng, lại muốn dùng công thức chứ bộ.
 12. nghiaphuc

  Lấy giá trị của công thức bằng VBA

  Đã dùng code để tính toán thì cần gì phải dùng hàm sẵn có của Excel nữa? Còn nếu bạn vẫn muốn dùng hàm thì cứ thử record macro với 2 thao tác: Nhập công thức cho vùng --> Copy và Paste values vào vùng vừa nhập công thức.
 13. nghiaphuc

  Thêm hàm mới để tìm giá trị lớn hơn 1 giá trị cho trước và nhỏ nhất bằng VBA.

  Cụ thể là sao anh? Có phải là khi E2=1 không? Trong trường hợp này hàm ra kết quả là 2 mà.
 14. nghiaphuc

  Thêm hàm mới để tìm giá trị lớn hơn 1 giá trị cho trước và nhỏ nhất bằng VBA.

  Có cần thiết phải VBA không vậy? Dùng công thức cũng được mà: =IFERROR(INDEX($B$2:$B$85,MATCH(E2,$B$2:$B$84,1)+1),0)
 15. nghiaphuc

  Macro chạy liên tục trong giới hạn

  Nếu bạn muốn ô F6 nhận giá trị trong đoạn từ F7 đến G7 thì gán như trong code, còn nếu bạn muốn giá trị ô F6 luôn bắt đầu từ số 1, bất kể là F7 bằng mấy thì bạn có thể gán Sheet1.[F6]=i-Sheet1.[F7]+1 hoặc là trước vòng For, gán Sheet1.[F6]=0, trong vòng For thêm câu lệnh...
Top Bottom