nghiaphuc

Xấu trai nhất nhà!

Cà phê đen, âm nhạc và GPE
Sinh nhật
Tháng mười một 16
Nơi ở
Ayun Pa - Gia Lai
Gender
Male
Occupation
Giáo viên

Chữ ký

Hãy biết nhìn lên để thấy mình còn kém cỏi
Hãy biết nhìn xuống để thấy mình có thể giúp nhiều người.
Evaluate | SpeedOn | ExcelDiet | Scripting.Dictionary | Array | VBScript-RegExp
Top Bottom