Điểm thưởng dành cho ndu96081631

 1. 5K

  Huyền thoại GPE (5K points)

  Đạt ít nhất 30,000 bài viết và ít nhất 50,000 lượt thích
 2. 12

  Mừng sinh nhật GPE lần 12 (12 points)

 3. 5

  Tuyệt vời (5 points)

  Đạt 50 bài viết
 4. 3K

  Giải cống hiến đã thuộc về bạn (3K points)

  Đạt 50,000 lượt thích
 5. 2K

  Ít ai có thể làm được như bạn (2K points)

  Đạt 30,000 lượt thích
 6. 300

  Không thể tách rời GPE (300 points)

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 10 năm
 7. 200

  5 năm gắn bó (200 points)

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 5 năm
 8. 150

  1 năm gắn bó (150 points)

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 365 ngày
 9. 50

  BQT diễn đàn (50 points)

  Thành viên BQT
 10. 25

  Mến mộ nhiều nhiều (25 points)

  Được thích 500 lần
 11. 25

  Tiếp tục viết bài (25 points)

  Đạt 500 bài viết
 12. 15

  Mến mộ (15 points)

  Đạt 200 lượt thích
 13. 15

  Gắn bó (15 points)

  Đạt 200 bài viết
 14. 10

  Mến mộ chút chút (10 points)

  Đạt 50 lần thích
 15. 2

  Được thích đầu tiên (2 points)

  Được thích lần đầu
 16. 1

  Bài viết đầu tiên (1 point)

  Bài viết đầu tiên
 17. 100

  Thành viên mến mộ (100 points)

  Ít nhất 100 bài viết và 100 lượt thích
 18. 1K

  Chuyên gia giải đáp (1K points)

  Đạt 10,000 lượt thích sẽ có được danh hiệu này.
Top