Điểm thưởng dành cho minhtuan55

 1. 12

  Mừng sinh nhật GPE lần 12 (12 points)

 2. 5

  Tuyệt vời (5 points)

  Đạt 50 bài viết
 3. 150

  1 năm gắn bó (150 points)

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 365 ngày
 4. 25

  Tiếp tục viết bài (25 points)

  Đạt 500 bài viết
 5. 15

  Gắn bó (15 points)

  Đạt 200 bài viết
 6. 2

  Được thích đầu tiên (2 points)

  Được thích lần đầu
 7. 1

  Bài viết đầu tiên (1 point)

  Bài viết đầu tiên
Top