M
Được thích
30

Tin nhắn hồ sơ Hoạt động gần nhất Các bài đăng Giới thiệu Các danh hiệu

 • Xin chào Microsoft Excel, rất cảm ơn đã giúp đỡ. Ý mình muốn lập công thức ở cột Thành Tiền như sau:
  Ở công việc 1: mình tính tổng tiền cho vật liệu chi tiết (cát đen, bao tải và dây buộc) và tổng tiền phải để ở vị trí trong cùng cột với tiền của các vật liệu chi tiết (như trong file).
  Tương tự các công việc khác cũng vậy.
  Đúng rồi, mình làm về ĐKT.
  Mình là Sơn, học trường Mỏ - Địa chất Hà Nội khóa 41
  Bạn cũng làm về lĩnh vực đó à?
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top Bottom