Điểm thưởng dành cho maiban116

 1. 12

  Mừng sinh nhật GPE lần 12 (12 points)

 2. 5

  Tuyệt vời (5 points)

  Đạt 50 bài viết
 3. 150

  1 năm gắn bó (150 points)

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 365 ngày
 4. 15

  Gắn bó (15 points)

  Đạt 200 bài viết
 5. 2

  Được thích đầu tiên (2 points)

  Được thích lần đầu
 6. 1

  Bài viết đầu tiên (1 point)

  Bài viết đầu tiên
Top Bottom