Recent Content by khieukienag

 1. khieukienag

  Ghép sheet excel bằng công thức

  1. Dùng công cụ ghép 2 sheet vào chung 1 sheet. 2. Đánh số thứ tự 1, 3, 5, ... cho dữ liệu sheet1 3. Đánh số thứ tự 2, 4, 6,... cho dữ liệu sheet2 rồi sort, thế là xong.
 2. khieukienag

  Lỗi tiêu đề: Nhờ các bác tư vấn cách ạ.

  Hyperlink được tuốt.
 3. khieukienag

  Nhờ các bạn viết giúp file excel hoặc tích điểm khách hàng ( lon sữa) " có tính phí"

  Bạn nêu yêu cầu như thế lại không kèm file thì đến cóc mọc râu cũng không có ai làm được.
 4. khieukienag

  Bảng tính lương

  Chào bác SA_DQ, bác đúng là thành viên tích cực. Thich!
 5. khieukienag

  Thiết lập hàm tính tổng nhiều điều kiện

  Trong khi chờ cao kiến, dùng cúi bắp này đi bạn
 6. khieukienag

  tính ngày kết thúc khóa học

  Tôi cũng kém Excel như bạn nhưng tôi thấy đề bài của bạn còn thiếu nhiều dữ liệu: 1. Một khóa học có bao nhiêu buổi? 2. Ngày, tháng, năm bắt đầu khóa học. Ví dụ ngày bắt đầu là Thứ hai (20/01/2020). Bạn bổ sung đi, hi vọng có người giúp.
 7. khieukienag

  đổi ngày dương ra ngày âm

  Đổi trên điện thoại được mà!
 8. khieukienag

  Tính tỉ lệ hương hưu

  Đây bạn!
 9. khieukienag

  giúp e vs

  Sao lại hỏi ở đây? Thôi thì: Điều 13. Tiêu chuẩn xếp loại học kỳ và xếp loại cả năm học 1. Loại giỏi, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây: a) Điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 8,0 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của...
 10. khieukienag

  Nhờ tìm lệnh để tính tổng các tích của hàng và cột

  Không biết bạn còn ẩn ý gì không chứ dùng hàm được mà =SUMPRODUCT((A1:AA1)*(D4:30))
 11. khieukienag

  Tách kí tự ra khỏi chuỗi không thống nhất

  Bạn dùng công cụ tìm kiếm và thay thế cũng được mà.
 12. khieukienag

  Tính thưởng tết theo thâm niên

  7.500.000 x 0,43 = 3.225.000 còn 7.500.000 x 0,4333333 = 3.250.000. 0,43 của bạn còn ẩn nhiều chữ số 3 ở phía sau.
Top Bottom