huongmuine
Được thích
30

Tin nhắn hồ sơ Hoạt động gần nhất Các bài đăng Giới thiệu Các danh hiệu

  • Cách khắc fục để không bị lỗi chạy chương trình là thêm khoảng trắng trong bảng tra:
    Dòng 82 ta nhập số thứ tự vô cột [A]; Ô liền kề bên fải ta nhập 1 khoảng trắng & kế bên ta nhập '?'
    (Khi chạy code sẽ không báo lỗi nữa; Tuy nhiên trong cột mã các em HS sẽ có thể có kí tự '?'
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom