H
Được thích
0

Tin nhắn hồ sơ Hoạt động gần nhất Các bài đăng Giới thiệu Các danh hiệu

 • Bạn làm như sau:

  1. Chọn tất cả các ô trong sheet chứa vùng cần khoá --> vào Home | Font | Format Cells (hoặc Ctrl+Shift+F) | vào Protection | bỏ Locked
  2. Chọn vùng A1:D10 cần khoá --> vào Home | Font | Format Cells (hoặc Ctrl+Shift+F) | vào Protection | chọn lại Locked cho vùng này
  3. Nhấp phải chuột lên tên Sheet (chứa vùng cần khoá) và chọn Protect Sheet | nhập mật mã và OK.

  TTP.
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top Bottom