Recent Content by hung_xu20032000

 1. H

  BẢO HIỂM XÃ HỘI

  Bạn muốn theo dõi số sổ bảo hiểm; số năm- tháng công tác, thanh toán tiền ốm đau, thai sản hay như thế nào?
 2. H

  Thay thế hàm Sumifs

  Mình có file tính toán dầu xuất nhập tồn. Tại sheet "cot Do 01" mình phải dùng cột phụ tại sheet "ban hang" mới tính ra được dầu "Dầu D01" tương ứng với từng ngày. Công thức tại dòng E8 sheet "cot Do 01" như sau E8=SUMIFS($T$8:$T$5000;$R$8:$R$5000;B8;$S$8:$S$5000;$L$3). Các cao nhân hộ em với...
 3. H

  Giúp sửa lỗi cài đặt máy in Canon short LBP 1210

  Bạn chỉ có cách gỡ cài đặt máy in đi. Khởi động lại máy tính. Chọn cài đặt lại máy in, lựa chọn ngôn ngữ hiển thị là được. Đây có thể bạn không cài đặt ngôn ngữ tiếng anh khi cài máy in.
 4. H

  Tổng hợp dữ liệu từ file excel

  có chứ bạn. Bạn có làm trên pivot mà. Pivot sẽ cập nhật cho bạn trước tiên theo tên khách hàng, để tránh khách hàng có nhiều quà trùng lặp. Tốt nhất bạn đưa file excel lên. Mình sẽ làm thử xem.
 5. H

  EM nhờ Tính thời gian công tác

  của bạn có mỗi sheet thôi. Làm gì có 2 sheet mà cập nhật.
 6. H

  Hỏi về bảng chấm công

  Dùng hàm if được không bạn. tại ô i15=IF($Y$13="cn";"s";1)
 7. H

  Xuất file excel sang file pdf

  Của bạn đây. Nếu bạn cài office 2016 có thể làm được mà.
 8. H

  EM nhờ Tính thời gian công tác

  tại ô R7=DATEDIF(O7;P7;"d") Bạn xem được chưa
 9. H

  Bảng phân bổ thuê nhà có thêm trích trước chi phí

  Có giúp được. Nhưng tài liệu của bạn thật là không ổn? Bạn đưa ra mỗi một giá trị thôi. Bạn đưa ra nhiều bưu cục xem, đơn giá thuê như thế nào nữa chứ. Thời gian hiện tại nữa chứ.
 10. H

  Liên kết dữ liệu trong hai máy chấm công

  Bạn phải cho biết máy chấm công của bên công ty bạn là đời máy là thế nào thì mới biết mà tư vấn được chứ?
 11. H

  Hàm đếm số lần đi muộn

  tài liệu pivot đây.
 12. H

  Giúp phân biết giờ tăng ca qua cách thức chấm công

  "Ví dụ mình có bảng công ký hiệu chấm H8: hành chính. H9, H10: tăng ca 1,2 giờ. Có cách nào để hiểu ra giờ tăng ca nhanh không ? Xin cảm ơn" Bên mình cũng đang sử dụng để tính được tăng ca, thông ca mà. bạn đưa file lên đi
 13. H

  Tính toán thời gian nghỉ giữa giờ nếu thuộc vào khung giờ đó

  Bạn cần điền cái gì vào Cột C vậy?
 14. H

  Nhờ tổng hợp giúp dữ liệu

  Chẳng biết có đúng ý bạn không?
 15. H

  giúp mình công thức tính tổng

  Cái hàm này của bạn thực ra không khó. Nhưng không ai có thể gõ lại file excel của bạn được. Mong bạn gửi lại file excel để mọi người còn giúp
Top Bottom