hehe82
Được thích
9

Tin nhắn hồ sơ Hoạt động gần nhất Các bài đăng Giới thiệu Các danh hiệu

  • Xem lại coi dữ liệu bạn có bị dòng nào trống không? và có hơn 10.000 dòng ở Excell 2003 không?
    - Bỏ Autofilter, tô khối lại toàn bộ bảng tính, rồi làm filter lại.
    - Sử dụng 2007
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom