Recent Content by giaiphap

 1. giaiphap

  Event lúc chạy lúc không - Do lỗi Excel?

  Vấn đề là đúng yêu cầu chưa?
 2. giaiphap

  Event lúc chạy lúc không - Do lỗi Excel?

  Sửa lại thế này. Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Intersect(Target, Range("Z4:Z50")) Is Nothing Then Exit Sub Application.EnableEvents = False Target.Value = "D" & Target.Value Application.EnableEvents = True End Sub
 3. giaiphap

  Lỗi load tên ảnh vào combobox userform VBA

  Thay đoạn code sau: ChDir ActiveWorkbook.Path dName = Dir("*.jpg") bằng đoạn code dưới đây: dName = Dir(ActiveWorkbook.Path & Application.PathSeparator & "*.jpg") Trong sự kiện cbSale_Change thay đoạn code sau: Image1.Picture = LoadPicture(Label11) thành đoạn code sau: Image1.Picture =...
 4. giaiphap

  Mong các anh chị giúp đỡ về Vlookup

  Ô C2 công thức như sau: =LOOKUP(2,1/(A2=Sheet1!$A$2:$A$8),Sheet1!$F$2:$F$8)
 5. giaiphap

  #HookLab - Tạo cửa sổ TaskPane / ActionPane bằng UserForm

  Mở lên chút nó đơ luôn Excel bạn ơi và bật tắt vài lần thì nó lại báo lỗi thế này. Chắc phải cái tiến vài lần nửa.
 6. giaiphap

  Đọc số tiền ra chữ

  Tôi chỉ thêm chữ đồng vào trong code của #2 cho bạn thôi nhé, không hề sửa bất kỳ code nào của #2. Function DocSoUni(conso) As String s09 = Array("", " m" & ChrW(7897) & "t", " hai", " ba", " b" & ChrW(7889) & "n", " n" & ChrW(259) & "m", " s" & ChrW(225) & "u", " b" & ChrW(7843) & "y", " t" &...
 7. giaiphap

  Addin Di chuyển đến bất kì sổ làm việc và trang tính nào một cách nhanh chóng

  Mở khoản 5 file excel cùng lúc mỗi file có 5 sheet, chuyển qua lại vài sheet sau đó đóng excel lại bị lỗi tại chổ này.
 8. giaiphap

  Add-ins di chuyển nhanh đến các sheet

  Rất tiếc vụ này thì mình không biết rồi, trong cái Ribbon chưa thấy cái vụ MouseMove. Tùy thôi bạn ơi, tôi không nói cái của tôi tối ưu, chỉ là viết cho vui để mọi người hiểu thêm về control gallery của ribbon mà ứng dụng thôi, còn bản thân tôi chắc chẳng bao giờ dùng tới nó đâu, vì chưa bao...
 9. giaiphap

  Lấy label của item trong gallery

  Bài hướng dẫn lần trước của bạn @HeSanbi không đúng yêu cầu của mình, mình có thử nhưng không được. Bạn thử viết giúp code vào file ở #1 thử xem. Ví dụ khi tôi click vào nút "Chào mọi người" thì dùng cái msgbox để hiện lên dòng chữ "Chào mọi người", khi tôi click vào nút "Tôi muốn lấy đoạn text...
 10. giaiphap

  Add-ins di chuyển nhanh đến các sheet

  Trong thời gian nghiên cứu cái control gallery của Ribbon mình thấy nó có thể áp dụng để di chuyển nhanh đến các sheet (Cái này chỉ hữu ích khi số lượng các sheet trong file nhiều). Mình chia sẻ cho ai thấy cần thì dùng hoặc phát triển thêm trong công việc. Add-ins chủ yếu là di chuyển nhanh đến...
 11. giaiphap

  Lấy label của item trong gallery

  Tôi muốn lấy đoạn text (label) của item trong gallery thì dùng đoạn code như thế nào vậy mọi người. Trên hình tôi muốn lấy dòng chữ "Tôi muốn lấy đoạn text nhìn thấy ở đây" thì không biết sử dụng code ra sao, chỉ lấy được ID của item thôi, bác nào có kinh nghiệm chỉ giúp cảm ơn mọi người trước.
 12. giaiphap

  Thay đổi toàn bộ control khi zoom form

  Chắc bạn muốn thế này à.
 13. giaiphap

  Tạo chú thích bằng hình ảnh.

  Thực hiện các bước như hình dưới.
 14. giaiphap

  Anh Hướng xem giúp em cái Ribbon này với, nghiên cứu mấy hôm vãn chưa biết cách khắc phục...

  Anh Hướng xem giúp em cái Ribbon này với, nghiên cứu mấy hôm vãn chưa biết cách khắc phục. https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/l%E1%BA%A5y-t%C3%AAn-button-tr%C3%AAn-ribbon-b%E1%BB%8B-b%C3%A1o-l%E1%BB%97i.146019/#post-943458
Top Bottom