Điểm thưởng dành cho gamvan

 1. 12

  Mừng sinh nhật GPE lần 12 (12 points)

 2. 1

  Bài viết đầu tiên (1 point)

  Bài viết đầu tiên
 3. 200

  5 năm gắn bó (200 points)

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 5 năm
 4. 150

  1 năm gắn bó (150 points)

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 365 ngày
Top Bottom