Recent Content by dommvince

  1. dommvince

    Em chào anh, Em có gửi anh một tin nhắn chat về excel macro, em nhờ anh xem giúp em nhé. Em...

    Em chào anh, Em có gửi anh một tin nhắn chat về excel macro, em nhờ anh xem giúp em nhé. Em cám ơn anh nhiều.
  2. dommvince

    Tự động lấy ngày giờ hệ thống trong excel

    Anh Ba Tê cho em hỏi: em áp dụng đoạn code của anh thấy ok lắm, nhập dữ liệu thì ô thời gian sẽ tự nhảy, khi xóa dữ liệu đi thì ô thời gian cũng bị cleared. Nhưng nếu như tại vùng dữ liệu, em không gõ dữ liệu vào mà xài một hàm excel, ví dụ vlookup, if,..., để lấy dữ liệu từ vùng khác, ví dụ...
Top Bottom