Recent Content by CHAOQUAY

 1. C

  [Hỗ trợ]Tạo bảng xuất vật tư và sắp xếp thứ tự

  Thay *4 thành *6. Đây là số dòng dự kiến của mảng Kq, thực tế chỉ dùng hết "k" dòng trong code.
 2. C

  [Hỗ trợ]Tạo bảng xuất vật tư và sắp xếp thứ tự

  Phần in đậm : Xảy ra trong trường hợp không có phiếu nhập kho?
 3. C

  [Hỗ trợ]Tạo bảng xuất vật tư và sắp xếp thứ tự

  @quyenpv File đính kèm chỉ tính tới vật tư thu hồi, các cột còn lại không có hướng dẫn nên không tính được. Bạn kiểm tra xem kết quả đã khớp hay chưa Trong file mẫu có trường hợp này chưa tính tới: Ví dụ Vật tư xuất 2 lần, giá <> nhau, nếu thừa thì thu hồi lấy giá nào? Nếu bạn muốn tiếp tục ...
 4. C

  [Hỗ trợ]Tạo bảng xuất vật tư và sắp xếp thứ tự

  Bạn không cần phải sốt ruột như vậy. Để xem kỹ file, rồi sẽ code.
 5. C

  [Hỗ trợ]Tạo bảng xuất vật tư và sắp xếp thứ tự

  Tức là bạn cần ví dụ 1 ô nào đó, được tính từ những ô nào, bằng công thức gì?
 6. C

  [Hỗ trợ]Tạo bảng xuất vật tư và sắp xếp thứ tự

  Có lẽ bạn cần diễn giải cách tính & làm 1 vài kết quả thủ công vào file đính kèm thì mới có thể tính được.
 7. C

  [Hỗ trợ]Tạo bảng xuất vật tư và sắp xếp thứ tự

  Chạy thử code này Sub TongHop() Dim Nguon Dim Kq Dim i, j, k With Sheet1 i = .Range("A4").End(xlDown).Row Nguon = .Range("A4:L" & i) End With ReDim Kq(1 To i * 5, 1 To 4) For i = 1 To UBound(Nguon) If Nguon(i, 3) <> "" Then For j = 3 To 7 If Nguon(i, j) <> "" Then...
 8. C

  Giải bài toán ngược (bốc thuốc) cho kế toán - Goal Seek

  Code này viết ra để test cách tính là chính nên còn một vài chỗ cần điều chỉnh. Nếu bạn chỉ xem giải thuật thì không vấn đề gì, code vẫn chạy tốt. Nếu cần cho bài toán cụ thể thì bạn lập thớt mới, sẽ bổ sung những chỗ cần điều chỉnh.
 9. C

  GIÚP EM VỚI Ạ ! HÀM THỐNG KÊ 5 SỐ GẦN NHẤT VÀO CHUNG 1 Ô VÀ BỎ TRÙNG

  Công thức thì bạn chờ thành viên khác hỗ trợ vậy nhé
 10. C

  Giải bài toán ngược (bốc thuốc) cho kế toán - Goal Seek

  Tham gia vài ý với bạn: - Việc bỏ số 0 là không cần thiết, số chia giảm 1000, số bị chia cũng giảm 1000 -> coi như là không cần giảm. - Theo như cách của hình 1 của bạn, nếu số lượng >40 dòng mà dùng các công cụ của excel để giải quyết có lẽ là hơi bị mệt. Cách tính của tôi trong bài 15 cũng...
 11. C

  Giải bài toán ngược (bốc thuốc) cho kế toán - Goal Seek

  Chỉ là test thử cách tính, quan trọng gì đâu bạn.
 12. C

  Giải bài toán ngược (bốc thuốc) cho kế toán - Goal Seek

  @huuthang_bd Code này tôi tính ra tất cả là 2937 tổ hợp thỏa mãn cho bài 6, không biết là đã hết hay chưa. Chắc bạn cũng đã code cho bài này, hy vọng bạn có thể chia sẻ code để tham khảo. --- Trước khi chạy code: nhấn alt+F11 -> chọn tools references... -> tìm, tích chon Microsoft scripting...
Top Bottom