Điểm thưởng dành cho Ba Tê

 1. 300

  Không thể tách rời GPE (300 points)

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 10 năm
 2. 12

  Mừng sinh nhật GPE lần 12 (12 points)

 3. 5

  Tuyệt vời (5 points)

  Đạt 50 bài viết
 4. 200

  5 năm gắn bó (200 points)

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 5 năm
 5. 150

  1 năm gắn bó (150 points)

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 365 ngày
 6. 25

  Mến mộ nhiều nhiều (25 points)

  Được thích 500 lần
 7. 25

  Tiếp tục viết bài (25 points)

  Đạt 500 bài viết
 8. 15

  Mến mộ (15 points)

  Đạt 200 lượt thích
 9. 15

  Gắn bó (15 points)

  Đạt 200 bài viết
 10. 10

  Mến mộ chút chút (10 points)

  Đạt 50 lần thích
 11. 2

  Được thích đầu tiên (2 points)

  Được thích lần đầu
 12. 1

  Bài viết đầu tiên (1 point)

  Bài viết đầu tiên
 13. 100

  Thành viên mến mộ (100 points)

  Ít nhất 100 bài viết và 100 lượt thích
 14. 1K

  Chuyên gia giải đáp (1K points)

  Đạt 10,000 lượt thích sẽ có được danh hiệu này.
Top Bottom