A
Được thích
2

Tin nhắn hồ sơ Hoạt động gần nhất Các bài đăng Giới thiệu Các danh hiệu

 • Rất mong mọi người giúp em bài toán: tìm hệ số phương trình bậc 2(y=ax^2+bx+c)

  của dãy số sau:

  Y 3
  6 11 18 27
  X 1 2 3 4 5
  (Phương trình của dãy số trên là Y=1x^2+ 2)

  Em muốn đưa ra được hệ số

  a=1; b=0;c=2
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top