1
Được thích
43

Tin nhắn hồ sơ Hoạt động gần nhất Các bài đăng Giới thiệu Các danh hiệu

 • mảng trong VBA
  Mọi người ơi cho mình hỏi mình tự tạo mảng 2 chiều và dùng vlookup nhưng bị báo lỗi thì lý do là gì nhỉ?

  Sub a()
  Dim arr(1, 1)
  arr(0, 0) = 1: arr(0, 1) = 2
  b = Application.VLookup(1, arr(0, 0), 2)
  Debug.Print b
  End Sub

  máy báo lỗi 2042: #NA. là do mình viết sai code.. hay vba ko hỗ trợ vlookup kiểu này nhỉ
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top Bottom