Diễn đàn giaiphapexcel.com sẽ chuyển sang hoạt động ở link sau

http://www.giaiphapexcel.com/diendan/forums


[CLICK] học VBA ở Đà Nẵng tháng 5/2017


Trang 1/2 1 2 cuốicuối
Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 1 đến 10 trên tổng số: 20

Ðề tài: Cách thể hiện góc ở dạng độ

 1. 1. Mẹo thể hiện góc theo độ trong Excel:
  Trong kỹ thuật, nhiều công việc phải thể hiện ở dạng độ như 12°15'. Nhưng trong Excel không có, vì vậy bạn có thể tạo dạng này như sau:
  + Chọn ô để thể hiện độ.
  + Vào Format/Cell/Number, chọn mục Custom.
  + Copy nội dung (###"°"##"'") trong Type.
  + Bạn chỉ nhập số liền vào.

  Chú ý: Một số font chữ không thể hiện đầy đủ góc theo độ và phải có quy ước khi nhập góc phút, nếu phút < 10 thì phải thêm số 0 trước. :.

  2. Tính giá trị trung bình của góc thể hiện ở độ, phút:

  Bạn đã biết định dạng góc ở dạng độ & phút, góc đó thể hiện ở dạng số. Ta có thể tính toán được giá trị trung bình của nó bằng hàm sau:

  Code:
  Function gocTB(Vung)
    On Error GoTo Sai
    Dim i, Dai, Tong, Goctheophut, TB, Trai, Phai
    Tong = 0
    i = 0
    Dim Ogoc
    For Each Ogoc In Vung
        Dai = Len(Ogoc)
        If Ogoc <> 0 Then
          Goctheophut = Val(Left(Ogoc, Dai - 2) * 60) + Val(Right(Ogoc, 2))
          Tong = Tong + Goctheophut
          i = i + 1
        Else
          i = i
        End If
    
    Next
        TB = Tong / i / 60
        Trai = Int(TB)
        Phai = Round((TB - Trai) * 60, 0)
        If Phai > 10 Then
          gocTB = Trai & "°" & Phai & "'"
        Else
          gocTB = Trai & "°0" & Phai & "'"
        End If
        Exit Function
  Sai:
    gocTB = "So lieu sai"
  End Function


  Nếu bạn nào quan tâm đến góc đầy đủ cả độ, phút, giây thì tôi sẽ bổ sung thêm.

  Các bạn cho ý kiến nhé!

  Để thể hiện ở dạng độ, phút, giây như 12°15'22'', bạn thực hiện như sau:
  + Chọn ô để thể hiện độ.
  + Vào Format/Cell/Number, chọn mục Custom.
  + Copy nội dung ##"°"##"'"##"''" trong Type.
  + Bạn chỉ nhập số liền vào.

  Sau đó để tính giá trị trung bình thì copy đoạn code sau:

  Function Gocgiay(Vung)
  On Error GoTo Sailam
  Dim i, Dai, Tong, Goctheogiay, TB, Trai, Giua, Phai
  Tong = 0
  i = 0
  Dim Ogoc
  For Each Ogoc In Vung
  Dai = Len(Ogoc)
  If Ogoc <> 0 Then
  Goctheogiay = Val(Left(Ogoc, Dai - 4) * 3600) + Val(Left(Right(Ogoc, 4), 2) * 60) + Val(Right(Ogoc, 2))
  Tong = Tong + Goctheogiay
  i = i + 1
  Else
  i = i
  End If

  Next
  TB = Tong / i / 3600
  Trai = Int(TB)
  Giua = Int((TB - Trai) * 60)
  Phai = Round(((TB - Trai) * 60 - Giua) * 60, 0)
  If Phai > 10 And Giua > 10 Then
  Gocgiay = Trai & "°" & Giua & "'" & Phai & "''"
  ElseIf Phai > 10 And Giua < 10 Then
  Gocgiay = Trai & "°0" & Giua & "'" & Phai & "''"
  ElseIf Phai < 10 And Giua > 10 Then
  Gocgiay = Trai & "°" & Giua & "'0" & Phai & "''"
  Else
  Gocgiay = Trai & "°0" & Giua & "'0" & Phai & "''"
  End If
  Exit Function
  Sailam:
  Gocgiay = "So lieu sai"
  End Function
  Mời bạn tải file chi tiết kèm theo (gồm cả 2 hàm)
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm
  thay đổi nội dung bởi: PhanTuHuong, 14-04-07 lúc 09:51 PM

 2. #2
  Bài của anh PTH rất hay, nhưng theo tôi thì làm như vậy có vẻ như là chương trình tính toán xử lý số liệu thí nghiệm vẫn phải nhập tay giá trị các góc ma sát do đó áp dụng vẫn chưa thật tiện lắm.
  Cách của tôi là:
  Sau khi thí nghiệm cắt phẳng, Excel sẽ tính cho ta được góc ma sát (phi) và lực dính kết (c). Tuy nhiên góc ở đây là dạng thập phân. Bạn nên viết thêm một hàm đổi giá trị từ độ thập phân sang dạng độ phút giây bằng cách thêm vào ký tự Chr(186).

 3. #3
  Code:
   
  'Doi tu do dang thap phan sang dang do, phut
  Public Function do_vn(degree As Double) As String
  If Round((degree - Int(degree)) * 60, 0) >= 60 Then
  do_vn = (Int(degree) + 1) & Chr(186) & "00'"
  Else
  do_vn = Int(degree) & Chr(186) & Round((degree - Int(degree)) * 60, 0) & "'"
  End If
  End Function
  VD: do_vn(6.38)=6o23'
  Thuật toán tính trung bình độ thì đơn giản rất nhiều.
  Nếu bạn nào cần tôi sẽ post code hàm chuyển đổi độ sang dạng độ phút giây.
  VD: do_tg(6o23')=6.38

 4. #4
  Những ký tự đặc biệt cũng có gì đâu, vì nó là bảng mã ANSI chuẩn mà!
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm
  thay đổi nội dung bởi: nvson, 22-11-06 lúc 08:13 AM Lý do: Thêm file

 5. À, hàm này tôi cũng đã post bên kết cấu, quên mất.

  Hàm chuyển góc ở dạng số thập phân ra góc ở dạng độ (vd:12°15'):

  Code:
  Function Chuyengoc(Gocthapphan As Single) 'Đổi thành góc độ
    Goc = Round(Gocthapphan, 2)
    Goctrai = Int(Goc)
    Gocphai = Round(Goctrai * 0.6, 0)
     If Gocphai >= 10 Then
        Chuyengoc = Goctrai & "°" & Gocphai & "'"
      ElseIf Gocphai < 10 Then
         Chuyengoc = Goctrai & "°0" & Gocphai & "'"
      Else
         Chuyengoc = "Sai dau vao roi !!!!!!!!"
     End If
  End Function

 6. Em có thắc mắc như vầy. Sao các anh ko chuyển góc dạng dms sang radian, với đơn vị radian thì cộng trừ quá dễ dàng rồi, sau đó kết quả sau cùng chuyển từ radian sang dms là xong. Khỏi phải viết thuật toán cộng trừ độ phút giây.

 7. Nếu chỉ sử dụng góc Radian hay độ kiểu thập phân thì nói làm gì. Nhiều công việc yêu cầu phải thể hiện rõ góc bao nhiêu độ, phút, giây.

 8. Bạn pots bài đầy đủ độ, phút giây cho anh em tham khảo đi
  Cảm ơn bạn !

 9. Smile

  Trích Nguyên văn bởi PhanTuHuong
  Nếu chỉ sử dụng góc Radian hay độ kiểu thập phân thì nói làm gì. Nhiều công việc yêu cầu phải thể hiện rõ góc bao nhiêu độ, phút, giây.
  PTH có thể post cách chuyển đổi Radian hay độ kiểu thập phân ra độ, phút, giây và ngược lại giúp tôi không? vì tôi không rành VBA lắm. Cảm ơn PTH nhé.

 10. Mình rất cảm ơn vì bạn đã viết Cách thể hiện góc ở dạng độ thực sự mình đi kiếm bài này rất hay nhưng có 1 vài vấn đê nhỏ ở code của bạn. Mình ko thể fix được lỗi đó mình mong bạn fix lại giúp mình.
  http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=96 Bài viết của bạn
  Mình dùng ##"°"##"'"##"''" xin lỗi mình đã sửa code tính trung bình thành code tính tổng. Nhưng mình nghĩ ko có gì thay đổi so với code gốc của bạn:
  Code:
  Function Gocgiay(Vung)
  On Error GoTo Sailam
  Dim i, Dai, Tong, Goctheogiay, TB, Trai, Giua, Phai
  Tong = 0
  i = 0
  Dim Ogoc
  For Each Ogoc In Vung
  Dai = Len(Ogoc)
  If Ogoc <> 0 Then
  Goctheogiay = Val(Left(Ogoc, Dai - 4) * 3600) + Val(Left(Right(Ogoc, 4), 2) * 60) + Val(Right(Ogoc, 2))
  Tong = Tong + Goctheogiay
  i = i + 1
  Else
  i = i
  End If
  
  Next
  TB = Tong / 3600 //*dòng này mình đã sửa TB = Tong / i / 3600
  Trai = Int(TB)
  Giua = Int((TB - Trai) * 60)
  Phai = Round(((TB - Trai) * 60 - Giua) * 60, 0)
  If Phai > 10 And Giua > 10 Then
  Gocgiay = Trai & "°" & Giua & "'" & Phai & "''"
  ElseIf Phai > 10 And Giua < 10 Then
  Gocgiay = Trai & "°0" & Giua & "'" & Phai & "''"
  ElseIf Phai < 10 And Giua > 10 Then
  Gocgiay = Trai & "°" & Giua & "'0" & Phai & "''"
  Else
  Gocgiay = Trai & "°0" & Giua & "'0" & Phai & "''"
  End If
  Exit Function
  Sailam:
  Gocgiay = "So lieu sai"
  End Function
  Nhưng khi áp dụng có 2 vấn đề:
  - Nếu nhập giá trị theo đúng dạng ##"°"##"'"##"''" thì cho kết quả đúng còn nếu nhập theo dạng 00"°"##"'"##"''" (Ví dụ 00°30'00'') thì lại cho kết quả "So lieu sai".
  - Nếu tổng hay trung bình góc mà ra có dạng 30°60'00'' hay 30°00'60'' thì nó ko chuyển thành 31°00'00'' và 30°01'00'' vì thự chất 30°60'00'' và 31°00'00'' hay 30°00'60'' và 30°01'00'' là giống nhau.
  Mình mong bạn trả lời giúp mình. Mình cảm ơn bạn nhiều

Trang 1/2 1 2 cuốicuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •