Chào các bạn,
Các bạn có thể học Excel với hướng dẫn cụ thể. Rất hay.

http://www.datapigtechnologies.com/ExcelMain.htm

Lê Văn Duyệt