Diễn đàn giaiphapexcel.com sẽ chuyển sang hoạt động ở link sau

http://www.giaiphapexcel.com/diendan/forums


[CLICK] học VBA ở Đà Nẵng tháng 5/2017


Trang 1/6 1 2 3 4 5 ... cuốicuối
Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 1 đến 10 trên tổng số: 53

Ðề tài: So sánh trùng và không trùng trên 2 cột.

 1. #1

  So sánh trùng và không trùng trên 2 cột.

  Tôi làm file có các cột như sau :
  1. Cột A : Dữ liệu so sánh 1
  2. Cột B : Dữ liệu so sánh 2
  3. Cột C : Lọc dữ liệu có trong cột A mà không có trong cột B
  4. Cột D : Lọc dữ liệu có trong cột B mà không có trong cột A
  5. Cột E : Lọc dữ liệu trùng cột A và B

   Sau khi thử dữ liệu 300 dòng thì nó đã "lết bánh" rồi, trong khi công việc đang cần so sánh số liệu khoảng 50.000 dòng.
   Nhờ các Anh Chị xem hướng dẫn sửa Name và công thức dùm, làm bằng BVA cũng tốt, miễn sao nó chạy lẹ lẹ 1 tí. Thanks
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm

 2. Bạn Thử Với 2 Cái Ni Xem Tốc Độ Ra Răng?

  PHP Code:
  Option Explicit
   Dim lRow 
  As LongjZ As Long
   Dim lRow0 
  As LongjW As Long
    
  Sub FilterAll
  ()
   
  Dim SChu As String
   Dim XH 
  As String
   
   XH 
  Chr(13) & Chr(10)
   
  lRow Range("A65432").End(xlUp).Row
   lRow0 
  Range("B65432").End(xlUp).Row
   SChu 
  "A: Co O Cot 'A', Khong Co O Cot 'B'" XH
   SChu 
  SChu "B: Co O Cot 'B', Khong Co O Cot 'A'"
   
  SChu SChu XH "C: Co O Ca 2 Cot"
   
  SChu InputBox(SChu"GPE - SaDQ")
   
  SChu UCase$(Left(SChu1))
   
  Application.ScreenUpdating False
   
  If SChu "A" Or SChu "B" Then
      TongHop SChu
   
  ElseIf SChu "C" Then
      Dim tRow 
  As Long
      
  If lRow lRow0 Then tRow lRow Else tRow lRow0
      Range
  ("E3:C" tRow).ClearContents
      
  For jZ 3 To lRow
          
  For jW 3 To lRow0
              
  If Cells(jZ1) = Cells(jW2Then _
                  Range
  ("E" Range("E65432").End(xlUp).Row 1) = Cells(jZ1)
          
  Next jW
      Next jZ
   
  Else
      
  XH "BAN CAN CHON 1 TRONG 3 FUONG AN!" XH
      MsgBox XH 
  "           BYE!", , "GPE - SaDQ"
   
  End If
  End Sub 
  PHP Code:
  Sub TongHop(MainCol As String)
   
  Dim Cot1 As LongCot2 As Long
   Dim StrC1 
  As StringStrC2 As String
   
   Select 
  Case UCase$(MainCol)
   Case 
  "A"
      
  Cot1 lRow:        Cot2 lRow0
      StrC1 
  "C":        StrC2 "C65432"
      
  Range("C3:C" lRow).ClearContents
   
  Case "B"
      
  Cot1 lRow0:        Cot2 lRow
      StrC1 
  "D":        StrC2 "D65432"
      
  Range("D3:d" lRow0).ClearContents
   End Select
   
  For jZ 3 To Cot1
      
  For jW 3 To Cot2
          
  If Cells(jZ1) = Cells(jW2Then _
              
  Exit For
      
  Next jW
      
  If jW Cot2 Then _
          Range
  (StrC1 Range(StrC2).End(xlUp).Row 1) = Cells(jZ1)
   
  Next jZ
  End Sub 
  (hào tất cả mọi người!

 3. Cool

  bạn có thê dùng công thức mảng
  ={if(Or(phần tử cột A = cột B),"trùng","ko trùng")}
  Bạn làm tương tự cho cột B
  Dùng Filter, lọc và paste sang một vùng mới.
  Cái này tôi đã dùng rồi (Công ty tôi có danh sách gốc gần 200 người, danh sách tham gia cứu thương lần 1, .........tạo danh sách học cho những người chưa tham gia lần 1 sẽ tham gia lần 2 tôi cũng dùng cách này.

  Bạn có thể tham khảo ở bài viết, trong đó có những cách của AnhTuan 1006 cũng rất hay mà chưa cần phải dùng đến VBA

  http://www.giaiphapexcel.com/forum/s...ead.php?t=8170
  thay đổi nội dung bởi: feelingyes, 19-03-08 lúc 09:06 AM

 4. #4
  Sư phụ SA_DQ ơi tôi làm chưa được, phải nhờ các sư phụ chỉ tiếp và đừng la nhé vì chưa đủ hiểu cái code này và làm sao cho nó chạy, đang bị vướng thế này đây :
  1. Chép thử code 1 và code 2 lần lượt vào vùng Immediate để chạy thử nó báo lỗi là Invalid in Immediate pane.
  2. Chép code 1 lần lượt vào Module1, ThisworkkbbookkSheet1. Khi nhấn chạy nó đều báo lỗi là Sub or Function not defined. Ngoài ra nó tô vàng dòng Sub FillterAll() và tô đen Tonghop ở dòng TongHop Schu.
  3. Chép code 2 lần lượt vào Module1, ThisworkkbbookkSheet1. Khi nhấn chạy nó hiện bảng Macro mà chẳng có cái Macro nào để chọn.

   Phiền các sư phụ chỉ giáo tiếp dùm. Thanks

 5. Talking

  phải nhờ các sư phụ chỉ tiếp vì chưa đủ hiểu cái code này và làm sao cho nó chạy, đang bị vướng. Phiền các sư phụ chỉ giáo tiếp dùm.
  Bạn nhấn tổ hợp fím {ALT} +{F11} để mở CS VBE
  Và chép cả 2 macro vô module 1
  Nói thêm: Macro TongHop được gọi bỡi macro còn lại & phải được nhận 1 đối số (biến) thích hợp 'A'/'B')
  Như vậy bạn cần chạy cái macro còn lại kia (tên nó là FilterAll)
  Khi đó 1 hộp thoại sẽ hỏi bạn cần chép vố cột nào tương ứng 'C', 'D' hay 'E'
  Nếu bạn nạp biến 'A' hay 'B' thì macro này sẽ gọi macro còn lại (TongHop) truyền cho nó đối số tương ứng để nó chạy ra kết quả (KQ sẽ thể hiện trên cột 'C' hay 'D' tương ứng)
  Nếu bạn nhập phương án 'C' thì macro FilterAll sẽ tiếp tục cho đến khi xong chuyện lọc ~ giá trị trùng trong 2 cột 'A' & 'B' ghi => 'E'
  Bổ sung:
  Nếu bạn muốn trường hợp 'C' nhanh hơn 1 tẹo nữa, thì trong macro FilterAll, tại dòng lệnh
  Code:
  If Cells(jZ, 1) = Cells(jW, 2) Then _ 
          Range("E" & Range("E65432").End(xlUp).Row + 1) = Cells(jZ, 1)
  Nên sửa lại là (Chú í: tôi đã bỏ dấu gạch dưới dùng nối 2 dòng lệnh)
  PHP Code:
      If Cells(jZ1) = Cells(jW2Then 
                  Range
  ("E" Range("E65432").End(xlUp).Row 1) = Cells(jZ1
                  Exit For
      
  End If 
  thay đổi nội dung bởi: SA_DQ, 19-03-08 lúc 10:09 AM
  (hào tất cả mọi người!

 6. #6
  Trích Nguyên văn bởi feelingyes
  bạn có thê dùng công thức mảng
  ={if(Or(phần tử cột A = cột B),"trùng","ko trùng")}
  Bạn làm tương tự cho cột B
  Dùng Filter, lọc và paste sang một vùng mới.
  Cái này tôi đã dùng rồi (Công ty tôi có danh sách gốc gần 200 người, danh sách tham gia cứu thương lần 1, .........tạo danh sách học cho những người chưa tham gia lần 1 sẽ tham gia lần 2 tôi cũng dùng cách này.
  Bạn có thể tham khảo ở bài viết, trong đó có những cách của AnhTuan 1006 cũng rất hay mà chưa cần phải dùng đến VBA
  http://www.giaiphapexcel.com/forum/s...ead.php?t=8170
  Cám ơn bạn nhiều, tôi đã tham khảo cách làm trên rồi, file tôi làm cũng đa phần là học từ các file của Anhtuan, trường hợp hiện tại của tôi là phải xử lý số liệu rất lớn và phải làm khoảng 4 lần (mỗi lần làm 1 quí khoảng 40 đến 50 ngàn dòng) rồi mới tổng hợp nên nó chạy không nổi luôn.
  Ý tôi làm file này để đối chiếu sai sót của số lượng kiểm kê thực tế và số liệu trong chương trình xuất ra có chênh lệch. Một mặt phiền các sư phụ giúp file xử lý, một mặt tôi đang đề nghị chỉ kiểm tra trong từng tháng thì số liệu còn khoảng mười mấy ngàn dòng thôi.

  To Sư phụ SA_DQ : để làm theo sư phụ chỉ, có gì sẽ phiền tiếp nhé, do công lực yếu kém quá nên tiếp thu cũng kém luôn hichic..

 7. #7
  Đã làm theo hướng dẫn của Sư phụ và chạy rất ok với dữ liệu <1.000 dòng. Cám ơn rất nhiều.
  Cho chạy thử Cột A 10.000 dòng và cột B 5.000 dòng nó chạy gần 20' Sư phụ ơi. (với cấu hình máy sau Processor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.50GHz. Memory: 512MB RAM)
  Có cách nào để cải thiện tiếp về tốc độ xử lý phiền các Sư phụ chỉ giáo tiếp. Thanks

 8. Talking

  Đã chạy rất ok với dữ liệu; Chạy thử Cột A 10.000 dòng và cột B 5.000 dòng nó chạy gần 20' Có cách nào để cải thiện tiếp về tốc độ xử lý phiền các Sư phụ chỉ giáo tiếp.
  1*/ Hãy cho biết t1, t2 & t3 tương ứng là bao nhiêu; Để còn định hướng cải thiện í mà!

  2*/ Dữ liệu của bạn có thể cho phép sắp xếp hay không?
  Nếu trong trường hợp được phép, thì thử trước khi chạy macro, cho xếp 2 cột này lại 1 cách riêng rẽ xem tình hình có cải thiện hơn không?
  (hào tất cả mọi người!

 9. #9
  Trích Nguyên văn bởi SA_DQ
  1*/ Hãy cho biết t1, t2 & t3 tương ứng là bao nhiêu; Để còn định hướng cải thiện í mà!

  2*/ Dữ liệu của bạn có thể cho phép sắp xếp hay không?
  Nếu trong trường hợp được phép, thì thử trước khi chạy macro, cho xếp 2 cột này lại 1 cách riêng rẽ xem tình hình có cải thiện hơn không?
  1. Dữ liệu hàng tháng dao động từ 10.000 đến cao nhất là 15.000 dòng.
  2. Dữ liệu này có thể sắp xếp, sort đều được vì mục đích là tìm ra các mã bị chênh lệch giữa 2 cột mà. Dữ liệu so sánh 2 cột thế này đây :
   .....
   SJL436MDFQ0030
   SJL436MDFQ0025
   HUL773ZABJ0006
   HUL773ZABJ0010
   HUL773ZABJ0004
   ADXN001EABB0019
   ADXN001EABB0020
   AEJL064ZAEJ0006
   AEJL064ZAEJ0007
   .....
  Hy vọng Sư phụ tìm ra giải pháp giúp. Thanks

 10. Talking Chúng ta thử từng phần việc, vậy!

  Bạn vô CS VBE như trên đã nêu; Vô menu Insert & thêm 1 module nữa (tạm là module2) Và chép 2 macro này & chạy thử, so sánh với macro FilterAll -> TongHop (A) & báo kết quả nha!
  Chú í: Mình mới tách & thử với trường hợp hình thành KQ trên cột 'C' thôi nha! Hai trường hợp còn lại sẽ tiếp, một khi cái này có xu hướng không tồi!

  PHP Code:
  Option Explicit
  Dim lRow 
  As LongjZ As Long
  Dim lRowB 
  As LongjW As Long
  Dim Timer_ 
  As Double

  Sub SearchColumnC
  ()
   
  Dim lTemp As Long
   
   Timer_ 
  Timer
   lRow 
  Range("A65432").End(xlUp).Row
   lRowB 
  Range("b65432").End(xlUp).Row
   Application
  .ScreenUpdating False
   Sort1Col Range
  ("A2:A" lRow), Range("A3")
   
  Sort1Col Range("B2:B" lRow), Range("B3")
   
  Range("C2") = "List1<>List2"
   
  Range("C3:C" lRowB).ClearContents
   lTemp 
  3
   
  For jZ 3 To lRow
      
  For jW lTemp To lRowB
          
  If Cells(jZ1) = Cells(jW2Then
              lTemp 
  jW:         Exit For
          
  End If
      
  Next jW
      
  If jW lRowB Then _
          Range
  ("C" Range("C65432").End(xlUp).Row 1) = Cells(jZ1)
   
  Next jZ
   MsgBox Str
  (Timer Timer_)
  End Sub 
  PHP Code:

  Sub Sort1Col
  (Rng As RangeClls As Range)
    
  Rng.Sort Key1:=CllsOrder1:=xlAscendingHeader:=xlGuess_
      OrderCustom
  :=1MatchCase:=FalseOrientation:=xlTopToBottom_
      DataOption1
  :=xlSortNormal
  End Sub 
  (hào tất cả mọi người!

Trang 1/6 1 2 3 4 5 ... cuốicuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •