[CLICK] học VBA ở Đà Nẵng tháng 5/2017

Diễn đàn giaiphapexcel.com tạm ngưng cho đăng bài mới để nâng cấp Xem chi tiết

Vào Fanpage của Giaiphapexcel tại đây https://www.facebook.com/giaiphapexcel.vn/

Link group Facebook chính thức của Giaiphapexcel: https://www.facebook.com/groups/797878780268042/


Trang 6/7 đầuđầu ... 2 3 4 5 6 7 cuốicuối
Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 51 đến 60 trên tổng số: 63

Ðề tài: Hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng cho DN ngoài quốc doanh

 1. Bản tóm lược theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam:

  l). ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN LẦN ĐẦU HỒ SƠ GỒM CÓ :  - Bản sao Quyết định thành lập hay Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động;
  - 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS);
  - Lập 01 bản Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu A01-TS) cho từng NLĐ (trên tờ khai dán 1 tấm ảnh màu cỡ 3 x 4 cm );
  - Sổ BHXH (nếu có);
  - Đối với người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN thì nộp thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp;
  - Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công, thương binh…) : nộp bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.
  Thời gian lập : trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết HĐLĐ hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng.


  II- ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ ĐANG THAM GIA BHXH,BHYT, BHTN, HỒ SƠ GỒM CÓ :
  Hàng tháng, khi có phát sinh về tăng, giảm lao động, điều chỉnh tiền lương hoặc mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, đơn vị lập 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS) nộp kèm với các hồ sơ sau đây và dữ liệu điện tử (nếu có) cho cơ quan BHXH chậm nhất đến ngày 19 tây hàng tháng:

  a) Tăng lao động :


  - Lập 01 bản Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu A01-TS) cho từng NLĐ (Tờ khai có dán 1 tấm ảnh màu cỡ 3 x 4 cm );
  - Sổ BHXH (nếu có);
  - Đối với người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN thì nộp thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp.
  - Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công, thương binh…) : nộp bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.


  b) Giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp nghỉ việc:


  - Bản sao quyết định chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc, thuyên chuyển, nghỉ việc hưởng chế độ hoặc HĐLĐ, hợp đồng làm việc vừa hết thời hạn;
  - Lập 01 văn bản đề nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS);
  - Sổ BHXH;
  - Thẻ BHYT còn hạn sử dụng.


  c) Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng và mức đóng:


  NLĐ thay đổi một trong các yếu tố: tiền lương, tiền công, phụ cấp đóng BHXH; chức vụ, chức danh nghề, điều kiện công việc, nơi làm việc; mức đóng BHXH, BHYT, BHTN; điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH:
  Nộp bản sao quyết định về tiền lương hoặc HĐLĐ, hợp đồng làm việc tương ứng thời gian đề nghị điều chỉnh của NLĐ.


  d) Thay đổi lao động, mức đóng và xác nhận sổ BHXH đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập


  - 01 Văn bản đề nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS);
  - Bản sao Quyết định hoặc văn bản về việc thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập;
  - Sổ BHXH.


  e) Giải quyết ngừng đóng đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn:


  - 01 Văn bản đề nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS);
  - Bản sao quyết định hoặc văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động.
  - Sổ BHXH;
  - Thẻ BHYT còn hạn sử dụng.


  f) Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:


  - Văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS);
  - Quyết định cho phép đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền


  g) Truy thu: (truy thu các trường hợp quy định tại điểm a, mục 2, phần IV).


  - Văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS);
  - Bảng thanh toán tiền lương của đơn vị tương ứng với thời gian truy thu;
  - Biên bản và Quyết định xử lý vi phạm hành chính về BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);
  - Bản sao quyết định về tiền lương hoặc HĐLĐ, hợp đồng làm việc tương ứng thời gian đề nghị điều chỉnh của NLĐ.


  h) Hoàn trả:


  Đơn vị giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc di chuyển nơi đăng ký tham gia đã đóng thừa tiền BHXH, BHYT, BHTN:
  - Văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS);
  - Bản sao quyết định hoặc văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động.


  3/ Gia hạn thẻ BHYT:

  Trước khi thẻ BHYT hết thời hạn sử dụng ít nhất 20 ngày, đơn vị gửi văn bản đề nghị cấp thẻ BHYT kỳ tiếp theo (mẫu D01b-TS) đến cơ quan BHXH.


  VI/ Một số nội dung cần lưu ý:

  1. NLĐ có hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định sau khi hết thời hạn hợp đồng nếu không ký tiếp hợp đồng mới nhưng NLĐ vẫn tiếp tục làm việc tại đơn vị thì sau 30 ngày NLĐ và đơn vị phải đóng BHXH, BHYT kể từ ngày hết hạn hợp đồng cũ. Trường hợp ký hợp đồng mới (hợp đồng lần thứ 2 có thời hạn dưới 03 tháng nhưng sau khi hết thời hạn hợp đồng lần thứ 2, NLĐ tiếp tục làm việc tại đơn vị thì NLĐ và đơn vị phải đóng BHXH, BHYT, BHTN kể từ khi hết hạn thời hạn hợp đồng lần thứ 2.

  2. NLĐ có thời gian thử việc ghi trong HĐLĐ mà hợp đồng đó thuộc diện tham gia BHXH, BHYT, BHTN thì đơn vị và NLĐ phải đóng BHXH, BHYT, BHTN cho cả thời gian thử việc theo mức tiền lương, tiền công ghi trong HĐLĐ.

  3. NLĐ được cử đi học, thực tập, công tác, nghiên cứu, điều dưỡng ở trong và ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương, tiền công tại đơn vị nơi cử NLĐ đi thì vẫn phải đóng BHXH, BHYT, BHTN.

  4. NLĐ nghỉ việc nhưng không thu hồi được thẻ BHYT thì phải truy đóng số tiền BHYT tương ứng với thời gian sử dụng còn lại ghi trên thẻ.
  Các trường hợp xác định trả thẻ BHYT kịp thời:


  - Đối với thẻ gia hạn: trả cho cơ quan BHXH trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng;
  - Đối với thẻ tăng mới: dưới 100 thẻ trả ngay lúc nhận thẻ, trên 100 thẻ trả sau 02 ngày kể từ ngày nhận thẻ (nếu gửi bưu điện tính từ ngày gửi);
  - NLĐ nghỉ việc: trả thẻ trước ngày đầu của tháng nghỉ việc
  .


  5. Trường hợp số ngày không làm việc và không hưởng tiền lương, từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không đóng BHXH, BHYT, BHTN của tháng đó.
  Nếu đơn vị và NLĐ đề nghị đóng BHXH, BHYT, BHTN cho cả tháng mà NLĐ có ít nhất 01 ngày làm việc và hưởng tiền lương, tiền công thì thực hiện theo đề nghị của đơn vị.

  6. NLĐ nghỉ hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng và không hưởng tiền lương, tiền công thì đơn vị và NLĐ không phải đóng BHXH, BHTN; NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi theo quy định của pháp luật về BHXH thì đơn vị và NLĐ không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN.

  7. Trong thời gian phải truy đóng nếu người lao động bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và có khám chữa bệnh thì người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm bồi hoàn chi phí cho NLĐ.
  8. Trường hợp truy thu vào quỹ hưu trí và tử tuất trong vòng 12 tháng kể từ khi đơn vị hết thời hạn được tạm dừng đóng thì không tính lãi.

  9. Từ ngày 15 tây hàng tháng, cơ quan BHXH trả các báo cáo tháng trước bao gồm: Danh sách tham gia BHXH, BHYT (mẫu số D02-TS); Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT (mẫu C12-TS), đơn vị kiểm tra, đối chiếu, nếu phát hiện sai sót thì phối hợp với cơ quan BHXH điều chỉnh trước ngày 20, từ ngày 20 trở đi nếu đơn vị không có ý kiến phản hồi thì số liệu mà cơ quan BHXH thông báo là số liệu đúng.
  Riêng Thông báo kết quả đóng BHYT, BHTN, BHXH (mẫu 08-TBH) tháng 12/2011 đơn vị xác nhận ký tên, đóng dấu và gửi về cơ quan BHXH cùng lúc với nộp báo cáo tháng 2/2012.

  10. NLĐ tham gia BHYT được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý ( không điều chỉnh giữa quý), do đó nếu có phát sinh khi đi công tác, khi làm việc lưu động, về quê sinh con, đề nghị khi khám chữa bệnh kèm theo giấy công tác, hoặc đăng ký tạm trú để được hưởng quyền lợi theo quy định.

  11. Xuất trình bản chính hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, các quyết định tiếp nhận, thuyên chuyển, quyết định về tiền lương hoặc các hồ sơ, giấy tờ khác khi có yêu cầu của cơ quan BHXH trong trường hợp hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT có những chỉ tiêu, nội dung chưa đúng quy định của pháp luật.


  Các bạn nào ở Hà Nội xem thêm tại đây: http://bhxhhn.com.vn/Phong1cua.asp?inhc=366
  Mời tham quan FB - Người Đưa Tin: https://www.facebook.com/Leminhtri

 2. Dear All các anh chị! mọi người cho e hỏi 1 số vấn đề:
  1.Trong cái mẫu C67a có chỗ tổng quỹ lương ghi sao ah? tổng quỹ lương có pải là: VD công ty e có 3 người mỗi người e đóng BH mức thấp nhất là 2.140.000VND thì tổng quỹ tiền lương 1 tháng có phải là 2.140.000*3=6.420.000?

  2.Cũng cái mẫu C67a tại cột ngày nghỉ (cột 6 và 7): từ ngày.. đến ngày... phải ghi ntn? có phải từ ngày e ghi là ngày NLĐ xin nghỉ hay là ngày sinh e pé ah? hay cái này còn tùy theo cơ quan BHXH ah.VD: NLD sinh nghỉ ngày 10/4/2012 đến ngày 12/04/2012 thì mới sinh e pé thì tại cột từ ngày (cột 6) e ghi là ngày 10/04/2012 và đến ngày(cột 7) e ghi là 9/08/2012 hay e phải ghi từ 12/04/2012 đến 11/08/2012.

  3.Khi xây dựng thang bảng lương có cần chú ý việc " Phải đảm bảo mức lương sau khi trừ đi phần BHXH và BHYT ,BHTN phải đóng, phải lớn hơn mức lương tối thiểu vùng 2.000.000 do nhà nước quy định ." VD: em xây dựng mức lương cho nhân viên hành chánh bậc đại học: bậc 1=1.07*2.000.000=2.140.000đ, thì mức đóng BHXH, BHYT, BHTN người này phải đóng là 2.140.000*9.5%=203.300đ=> tổng tiền còn lại của người này là 2.140.000-203.300=1.936.700đ <2.000.000đ (mức lương tối thiểu vùng) thì cơ quan BHXH họ có chụi?
  thay đổi nội dung bởi: hongnhung19871987, 20-08-12 lúc 10:24 AM

 3. 4.Mik còn một vấn đề thắc mắc nữa là? khi xây dựng thang bảng lương các bậc mình mún cho sao thì cũng được hay theo quy tắc. VD: chức danh C.01 mik không cho 7 bậc giống như bác KTGG mà mik cho 6 bậc có được không.
  thay đổi nội dung bởi: hongnhung19871987, 20-08-12 lúc 12:28 PM

 4. Trích Nguyên văn bởi hongnhung19871987 View Post
  4.Mik còn một vấn đề thắc mắc nữa là? khi xây dựng thang bảng lương các bậc mình mún cho sao thì cũng được hay theo quy tắc. VD: chức danh C.01 mik không cho 7 bậc giống như bác KTGG mà mik cho 6 bậc có được không. Các bạn cho mik bik quy định, quy tắc đó lấy ở đâu ra lun nhé, để làm bằng chứng nếu sếp có hỏi mik còn bik đường mà trả lời.
  Các bạn giúp mik giải quyết những thắc mắc này thì mik mới tiếp tục nghiên cứu típ được. Hic hic... mik đang tìm hiểu thì bị khựng lại, hỏi vài người nhưng chẳng ai làm mik thỏa mãn hết ah.^-^.TKs các bạn trước nha.
  Em viết tiếng Việt đầy đủ có dấu nhé. Để tránh bị xóa bài.

  Phần chị trả lời có trích dẫn thông tư trong yahoo em chưa đọc kỹ??? Và "Thông thường, số bậc của thang lương và hệ số lương giữa các bậc phụ thuộc vào đặc điểm sản xuất (mức độ phức tạp công việc, trình độ lành nghề công nhân, yếu tố trách nhiệm, điều kiện lao động).". và: "Số bậc, thang lương, bảng lương phụ thuộc vào mức độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc đòi hỏi, khoảng cách của bậc lương liền kề phải đảm bảo khuyến khích nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ các tài năng tích luỹ, kinh nghiệm."

  Em đọc kỹ câu này thì hiểu câu trả lời.
  Và để thỏa mãn hơn, em cứ đợi câu trả lời của các thành viên khác. Nhưng nếu muốn thỏa mãn câu hỏi của mình thì em cũng cần đọc kỹ và nghiên cứu kỹ câu trả lời của thành viên. Và đọc kỹ những topic trong chuyên mục này, bác KTGG đã hướng dẫn rất chi tiết đó.
  Chúc em thành công!


  Phận má hồng ta múa phím tề gia
  Gái thuyền quyên định sơn hà…click chuột.


  Nguyễn Thanh Xuân 5. 6, 7 hoặc nhiều bậc hơn còn tùy vào sự phát triển của DN. Hãy nghĩ đến Tuổi thọ của thang lương, bảng lương

  Các bạn cho mik bik quy định, quy tắc đó lấy ở đâu ra lun nhé, để làm bằng chứng nếu sếp có hỏi mik còn bik đường mà trả lời.
  Thật sự, tôi muốn xóa hẳn cái cách viết bài như kiểu chat chít ở box nghiệp vụ. Hãy tham khảo Nghị định 205 và 204 để biết đường mà trả lời, hai nghị định còn chia ra nhiều bậc hơn như bạn nghĩ.

  Đọc lại kỹ topic này để tìm các VB hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương liên quan hoặc xem topic Lập thang lương, bảng lương bắt đầu từ đâu, tại đây
  Mời tham quan FB - Người Đưa Tin: https://www.facebook.com/Leminhtri

 6. Cảm ơn các anh/chị rất nhiều ạ. E sẽ chú ý lại cách làm việc của mình.

 7. Xin chào các anh/chị! Các anh chị cho e hỏi một số vấn đề:

  1.Theo nghị 205/2004/NĐ-CP thỉ các chế độ phụ cấp lương gồm( phụ cấp chức vụ, trách nhiệm,độc hại-nguy hiểm,thu hút). Và mức phụ cấp = tỷ lệ X lương tối thiểu chung đúng không ah? Nhưng sao e thấy bài của Bác KTGG tại sheet(Phu cap luong - 980.000) bác lại ghi chú: Mức phụ cấp = tỷ lệ phụ cấp * mức lương cấp bậc công việc? e không hiểu chỗ này các anh chị giải thích dùm em nhé.

  2. Với các khoản phụ cấp (cơm, điện thoại...) theo e tự hiểu đó là những khoản không có tính chất lương đúng không ah? và các khoản này e sẽ liệt kê trong HDLD tại mục những thỏa thuận khác hay e ghi tại mục phụ cấp gồm, với cách ghi như vậy thì cơ quan BHXH họ sẽ không bắt công ty e đóng BHXH với các khoản phụ cấp này đúng không ah ? chỉ bắt công ty e đóng theo Lương căn bản thôi đúng không ah? và khi làm thang bảng lương e không cần làm bảng phụ cấp lương này được không các anh chị?


  Các anh chị giúp e nhé. Em mới đi làm nên chưa có nhiều kinh nghiệm.

  Em rất cám ơn Bác KTGG và các anh chị đã đóng góp nhiều bài viết bổ ích, em đã học hỏi được rất nhiều từ nó đó ah.
  thay đổi nội dung bởi: khanhlinh1992, 22-08-12 lúc 12:19 AM

 8. Thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động chi trả tự lập trên cơ sở tham khảo ND 205/2004/NĐ-CP

  Nhưng sao e thấy bài của Bác KTGG tại sheet(Phu cap luong - 980.000) bác lại ghi chú: Mức phụ cấp = tỷ lệ phụ cấp * mức lương cấp bậc công việc?

  Các khoản phụ cấp do DN tự xây dựng không áp dụng tỉ lệ các khoản phụ cấp theo các khối của cơ quan lực lượng vũ trang, các khối HCSN.


  và các khoản này e sẽ liệt kê trong HDLD tại mục những thỏa thuận khác hay e ghi tại mục phụ cấp gồm, với cách ghi như vậy thì cơ quan BHXH họ sẽ không bắt công ty e đóng BHXH với các khoản phụ cấp này đúng không ah ?
  Theo quy định của Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành thì tiền lương và các khoản phụ cấp lương là hai khoản khác nhau.
  Theo quy định tại Khoản 2, Điều 94 Luật BHXH 71/2006/QH11, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH là tiền lương, tiền công ghi trên Hợp đồng lao động, không bao gồm các khoản phụ cấp (nếu có), do Bộ luật Lao động quy định tiền lương và các khoản phụ cấp lương là hai khoản khác nhau.
  Các khoản phụ cấp này bạn đưa vào những thỏa thuận khác mà không ghi vào điều 3 của HDLD.

  Tham khảo kiến nghị của Bộ Lao động TBXH đề xuất sửa đổi tiền lương, tiền công mức đóng BHXH sẽ phải bao gồm luôn các khoản phụ cấp. Ẹc ẹc ẹc
  Cũng may quá, Bộ luật lao động năm 2013 sẽ áp dụng cũng chưa đề cập vấn đề này
  Mời tham quan FB - Người Đưa Tin: https://www.facebook.com/Leminhtri

 9. Bổ sung giải thích cho bạn khanhlinh1992 hiểu rõ thêm về cách gọi và cách tính phụ cấp:

  Công thức tính mức phụ cấp:

  a) Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng hệ số và được tính theo mức lương tối thiểu chung:
  Mức PC = Mức lương tối thiểu chung x Hệ số PC được hưởng

  b) Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng tỉ lệ phần trăm (%) và được tính trên mức lương cấp bậc hoặc phụ cấp cấp bậc: (khối cơ quan HCSN và lưc lượng công an nhân dân, vũ trang...):

  Mức PC= Mức lương cấp bậc (ngạch bậc) x Tỷ lệ % được hưởng.


  Giữa cơ quan HCSN và doanh nghiệp ngoài quốc doanh sẽ có những cách tính dựa trên các văn bản, các nghị định của Nhà nước ban hành. Đảm bảo đúng luật và quyền lợi của người lao động.
  thay đổi nội dung bởi: xuan.nguyen82, 25-08-12 lúc 09:58 PM


  Phận má hồng ta múa phím tề gia
  Gái thuyền quyên định sơn hà…click chuột.


  Nguyễn Thanh Xuân 10. mọi người ơi!!! giúp mình với... mình làm đề tài qtnl là xây dựng thang bảng lương

  dạ em làm đề tài qtnl về xây dựng thang bảng lương 1 công ty. em chon công ty Vạn Phát Hưng. nhưng k bik làm thế nào ạ.... có đc bảng mô tả công việc rồi.... nhờ hướng dẫn giúp em cách làm với ạ... em xin chân thành cảm ơn........

  Trích Nguyên văn bởi suonghoang View Post
  Gửi anh Già Gân!
  Làm ơn đi, em cũng không download được tài liệu về thang lương, bảng lương. Mong anh gửi về địa chỉ mail cho em như đã gửi cho những người khác ấy. Em đang rất cần, sắp hết thời gian rồi mà em không biết phải tìm manh mối ở đâu cả, may mắn vào google và tìm được anh. Giúp em với, please! Cảm ơn nhiều lắm!

Trang 6/7 đầuđầu ... 2 3 4 5 6 7 cuốicuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Đề tài tương tự

 1. Hỗ trợ thiết lập thang bảng lương cho doanh nghiệp
  Viết bởi thanhthuy250387 trong chuyên mục Excel và Kế Toán
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 30-05-10, 10:20 AM
 2. Hỏi về DN Liên doanh với nước ngoài
  Viết bởi tamkhoado trong chuyên mục Bổ sung kiến thức Kế Toán
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 02-11-08, 09:45 PM
 3. Trắc trở việc đăng ký thang lương, bảng lương của các DN ngoài quốc doanh
  Viết bởi Kế Toán Già Gân trong chuyên mục Bổ sung kiến thức Quản Trị Nhân Sự - Tiền Lương
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 19-09-08, 12:42 PM

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •