Diễn đàn giaiphapexcel.com sẽ chuyển sang hoạt động ở link sau

http://www.giaiphapexcel.com/diendan/forums


[CLICK] học VBA ở Đà Nẵng tháng 5/2017


Trang 3/7 đầuđầu 1 2 3 4 5 6 7 cuốicuối
Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 21 đến 30 trên tổng số: 63

Ðề tài: Hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng cho DN ngoài quốc doanh

 1. Bác chỉ giúp em vì từ cho Công ty em xuống sở Lao động thương binh xã hội của Hà Tây cũ (Hà Đông) rất xa. Em muốn chuẩn bị đầy đủ để xuống đăng ký. Em đã làm theo hệ thống đăng ký thang bảng lương của Bác gửi trên mạng và thay hệ số đối với kinh doanh xăng dầu.
  Hồ sơ em mang xuống sở là:

  1. Công văn đăng ký thang bảng lương

  Công ty TNHH AB


  Số: CV
  V/v đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương doanh nghiệp áp dụng


  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
  ----------***----------


  Ngày tháng năm 2009  Kính gửi:

  Công ty TNHH AB được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 000000000 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 000000000
  Địa chỉ trụ sở: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Điện thoại Fax

  Để có cơ sở cho việc thoả thuận tiền lương trong ký kết hợp đồng lao động và tham gia các chính sách cho người lao động. Công ty chúng tôi xin được đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương như sau:
  Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng: 620.000 đồng/tháng
  Hệ thống thang lương, bảng lương như sau:
  *Bảng lương chức vụ quản lý doanh nghiệp
  *Bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ thừa hành, phục vụ
  *Bảng lương của công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh và phục vụ.
  Tổng số lao động đến thời điểm đăng ký: 04
  Công ty chúng tôi xin cam đoan thực hiện theo hệ thống thang lương, bảng lương đăng ký trong việc chi trả lương và tham gia cho người lao động.

  Nơi nhận:
  - Như trên
  - Lưu VT-CT
  Người đại diện pháp luật


  Giám đốc

  aa
  2. Quy chế trả lương của công ty
  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
  ----------***----------


  ngày tháng 05 năm 2009

  Quy chế trả lương công ty TNHH AB  Kính gửi:Sở Lao Động – Thương Binh – Xã Hội – thành phố Hà Nội

  Công ty TNHH AB được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh
  Địa chỉ trụ sở:
  Điện thoại: Fax:
  * Tiền lương căn bản: Theo khung giá Nhà Nước ban hành và quy định chế độ áp dụng hình thức trả lương tại Công ty như sau:
  * Giám đốc điều hành:
  + Bậc I: 5,02 x 620.000 = 3.112.400đ
  * Phó giám đốc:
  +Bậc I: 2,6 x 620.000 = 1.860.000 đ
  * Kế toán tổng hợp: Trình độ trung cấp trở lên mức lương tối thiểu bậc I quy định một năm tăng lương một lần.
  + Bậc I: 1,67 x 620.000 = 1.035.400 đ
  * Nhân viên bán hàng: Trình độ văn hoá 9/12 áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định hai năm năm tăng lương một lần.
  + Bậc I: 1,67 x 620.000 = 1.035.400 đ
  * Nhân viên bảo vệ: Trình độ văn hoá 9/12 áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định hai năm tăng lương một lần.
  + Bậc I: 1,5 x 620.000 = 930.000 đ

  Người đại diện pháp luật
  3. Hệ thống thang bảng lương
  Công ty TNHH AB
  Điện thoại:- Fax:
  Mã số :
  HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG

  I/ Mức lương tối thiểu:Mức lương tối thiểu mà doanh nghiệp đang áp dụng: 620.000đồng/tháng
  II/ Hệ thống thang lương, bảng lương:
  BẢNG LƯƠNG CHỨC VỤ DOANH NGHIỆP Đơn vị tính: 1000 đồng
  Chức danh công việc Mã số Bậc/hệ số, mức lươngIIIIIIIVVVIVII01
  - Giám Đốc C.01- Hệ số5,025,526,026,527,027,527,52
  Mức lương 3.1123.4223.7324.0424.3524.6624.66202
  - Phó Giám Đốc C.02- Hệ số3,003,403,804,204,605,005,00
  Mức lương 1.8602.1082.3562.6042.8523.1003.10003-
  - Kế toán C.03- Hệ số1,672,022,422,903,494,204,40
  Mức lương 1.0351.2521.5001.7982.1642.6042.72803
  - Nhân viên bán hàng C.03- Hệ số1,672,022,422,903,494,204,40
  Mức lương 1.0351.2521.5001.7982.1642.6042.72803
  - Bảo vệ C.03- Hệ số1,501,782,062,342,622,903,18
  Mức lương 9301.1041.2771.4511.6241.7981.972

  BaVì ngày tháng năm 2009 Giám Đốc

  Bác kiểm tra hộ em xem còn thiếu sai gì không ?
  thay đổi nội dung bởi: Kế Toán Già Gân, 22-05-09 lúc 08:43 PM Lý do: Sửa lại font unicode, do bài viết đoạn unicode, đoạn font .vnitime, VnTimeH

 2. 1.- Em phải điều chỉnh lại mức lương tối thiểu theo vùng - Nghị định Chính phủ đã ban hành số 110/2008/NĐ-CP Ngày 10/10/2008, - Xem và tải Nghị định

  Mức 800.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các quận và thành phố Hà Đông thuộc thành phố Hà Nội; các quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh.
  2.- Góp ý về mã số của từng chức danh-Quy ước về mã số - Xem bài này

  Phần của em, đâu phải ai cũng mã số là C hết đâu.
  Chú ý : C.03 : Chức danh kế toán trưởng, em à. Còn doanh nghiệp chưa có bố trí được kế toán trưởng thì đưa vào mã số D.04 – Cán sự, kỹ thuật viên (trình độ Cao đẳng, Trung cấp)
  Chức danh: Nhân viên các phòng, ban…

  Nhân viên bán hàng C.03 và Bảo vệ C.03 ===> Sai

  Bảng lương công nhân viên thương mại ===> B.11

  Giao nhận hàng hóa :
  1.- Giao nhận hàng hóa, thanh toán quốc tế : B.11.1
  2.- Giao nhận hàng hóa, thanh toán nội địa; mua và bán hàng hóa; giao nhận hàng biển : B.11.2 ---> Đây là mã số của trường hợp em cần
  3. thủ kho : B.11.3
  4. Bảo vệ tuần tram canh gác tại các kho : B.11.4 ---> Đây là mã số của trường hợp em cần
  .....
  ....
  Xem chi tiết trong Nghị định của chính phủ Số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 "Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước". bài số 12

  Xếp bậc lương vậy là không ổn : Làm sao kế toán tổng hợp với trình độ trung cấp và nhân viên bán hàng cùng hệ số lương là 1.67

  Phần dưới đây là không phù hợp
  * Kế toán tổng hợp: Trình độ trung cấp trở lên mức lương tối thiểu bậc I quy định một năm tăng lương một lần.
  + Bậc I: 1,67 x 620.000 = 1.035.400 đ
  * Nhân viên bán hàng: Trình độ văn hoá 9/12 áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định hai năm năm tăng lương một lần.
  Chú ý : Về hệ số lương, em phải tham khảo bài của anh, chỉ đổi lại mức lương tối thiểu là OK
  Ngoài ra em phải dự phòng và xây dựng thêm các chức danh : tạp vụ, nhân viên hành chính,tài xế,....cũng có thể tham khảo bài của anh. Mục đích : Để khi có tuyển dụng nhân sự mới vào thì có đã có khung lương sẵn mà áp vô làm.

  - Mức lương bậc 1 của thang lương, bảng lương phải cao hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định. Mức lương của nghề hoặc công việc độc hại, nguy hiểm và đặc biệt độc hại nguy hiểm phải cao hơn mức lương của nghề hoặc công việc có điều kiện lao động bình thường
  - Thông tư 28/2007/TT-BLĐTBXH yêu cầu chặt chẽ về việc xây dựng thang, bảng lương. Theo đó, khoảng cách giữa các bậc lương phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm, phát triển các tài năng; chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề thấp nhất bằng 5%.

  Cố gắng các hệ số lương làm tròn thì tốt hơn, đừng để số số lẻ như của em. (Giám Đốc C.01- Hệ số5,025)----> Gợi ý có thể để 5.10 hoặc 5.03
  Ngoài ra, khi thiết lập để kiểm tra các hệ số liền kề thấp nhất bằng 5% hay không thì xem bài này."Xin hướng dẫn cách tìm các chênh lệch giữa các cột liền kề thấp nhất bằng 5%"

  Trường hợp : Nếu lớn hơn 5% thì được, nhỏ hơn 5% là sai.

  Em chịu khó đọc lại các bài sau :

  1. Lập thang lương bắt đầu từ đâu
  2. Hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng cho DN ngoài quốc doanh
  3. Xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương

  Còn hồ sơ đăng ký lao động thì em cũng xem lại đã có để cập hết trong này.
  Phần của em nên bổ sung văn bản gởi liên hiệp công đoàn để xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở. Từ văn bản xác nhận này, em mới kèm hồ sơ để đăng ký lao động được.

  Cố gắng gởi file lên excel lên để kiểm tra cho nhanh.
  thay đổi nội dung bởi: Kế Toán Già Gân, 22-05-09 lúc 08:44 PM

 3. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG DOANH NGHIỆP PHẢI THỰC HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

  1/ Xây dựng kế hoạch sử dụng lao động
  2/ Lập phương án sử dụng lao động
  3/ Tính lao động sử dụng bình quân của doanh nghiệp
  4/ Tuyển dụng, ký kết hợp đồng cho người lao động.
  5/ Khai trình sử dụng lao động.
  6/ Xây dựng và ban hành nội quy lao động.
  7/ Xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương
  8/ Báo cáo tăng, giảm lao động
  9/ Xây dựng và ký kết thoả ước lao động tập thể
  10/ Cấp sổ lao động cho người lao động
  11/ Thực hiện báo cáo tự kiểm tra quá trình thực hiện Luật lao động tại đơn vị.

  ******************

  CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG DOANH NGHIỆP PHẢI THỰC HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG


  1/ Tuyển dụng, ký kết hợp đồng và ban hành nội quy lao động:

  Căn cứ kế hoạch về số lượng lao động cần tuyển mới, doanh nghiệp tiến hành các thủ tục tuyển dụng lao động theo quy định tại Nghị định số 39/2003/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH; sau khi tuyển dụng tiến hành ký kết hợp đồng lao đồng theo quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH;
  - Ban hành nội quy lao động theo hướng dẫn tại Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH.

  2/ Khai trình sử dụng lao động:

  Sau khi ký kết hợp đồng lao động, doanh nghiệp tiến hành khai trình sử dụng lao động theo hướng dẫn 3790/LĐTBXH-LĐ ngày 16/11/2004 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố (Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh) và theo hướng dẫn 3883/LĐTBXH-LĐ ngày 23/11/2004 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố (Đối với các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, ăn uống, vũ trường, massage, karaoke, khách sạn, nhà trọ). Và nộp tại phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

  3/ Báo cáo tăng, giảm lao động:

  * Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh:

  Khi có biến động lao động tăng: các đơn vị, doanh nghiệp báo cáo khai trình sử dụng lao động tăng trong tháng.
  Khi có biến động lao động giảm: các đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo số lao động nghỉ việc trong tháng.

  * Đối với các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, ăn uống, vũ trường, massage, karaoke, khách sạn, nhà trọ:

  Trong quá trình hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ có biến động tăng hoặc giảm lao động thì báo cáo cho Phòng Lao động – TB&XH quận không quá 15 ngày.
  Đối với biến động lao động tăng: Các cơ sở kinh doanh dịch vụ báo cáo khai trình sử dụng lao động tăng trong tháng.
  Đối với lao động giảm: các cơ sở kinh doanh dịch vụ báo cáo các số liệu lao động nghỉ trong tháng.

  4/ Xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương:

  Căn cứ hướng dẫn số 638/LĐTBXH-LĐ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố về việc hướng dẫn xây dựng, đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương trong các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp thì các đơn vị có sử dụng lao động bao gồm doanh nghiệp, công ty, tổ chức, đơn vị và cá nhân có sử dụng lao động phải thực hiện xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và đăng ký với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố (nếu có số lao động từ 100 người trở lên) và đăng ký với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận huyện nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính (nếu có sử dụng dưới 100 lao động).

  5/ Xây dựng thoả ước lao động tập thể:

  Xây dựng và thực hiện ký kết thoả ước lao động tập thể giữa người sử dụng lao động và đại diện tập thể người lao động ( công đoàn ) theo hướng dẫn tại nghị định 196/1994 NĐ-CP ngày 31/12/1994 và nghị định 93/2002/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 196/1994 NĐ-CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ.

  6./ Cấp sổ lao động cho người lao động:

  * Đối tượng cấp sổ:

  Theo quy định tại Mục I của Thông tư số 18/LĐTBXH-TT ngày 31/05/1994 và Thông tư số 10/LĐTBXH-TT ngày 22/05/1996 của Bộ lao Động-Thương binh và Xã hội thì đối thượng cấp sổ lao động là công nhân Việt Nam ít nhất đủ từ 15 tuổi, có khả năng lao động, thực hiện ký kết hợp đồng lao đồng bằng văn bản có thời hạn từ 3 tháng trở lên;
  - Quản lý, sử dụng và thủ tục cấp sổ lao động: thực hiện theo quy định tại Mục II của Thông tư số 18/ LĐTBXH-TT nàgy 31/5/1994 và Thông tư số 10/LĐTBXH-TT ngày 22/5/1996 của Bộ Lao động- Thương Binh và Xã hội.
  - Báo cáo kết quả tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động lần đầu và định kỳ hàng năm theo hướng dẫn tại Quyết định số 198/2005/QĐ-BLĐTBXH ngày 07/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy chế tạm thời sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động. (có mẫu đính kèm) và gởi về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/11 hàng năm.

  7/ Xây dựng kế hoạch sử dụng lao động:

  Hàng năm cùng với việc xây dựng kế hoạch sản xuất- kinh doanh, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sử dụng lao động để xác định tổng số lao động sử dụng trong năm kế hoạch, số lượng lao động cần tuyển dụng, và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng… theo mẫu số 1 của Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH và gởi báo cáo định kỳ vào tháng 6 và tháng 11 hàng năm cho phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

  8/ Lập phương án sử dụng lao động:

  Khi có sự thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ theo Điều 17 của Bộ luật Lao động; sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyển quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản của Doanh nghiệp theo Điều 31 của Bộ luật Lao động, thì doanh nghiệp phải lập phương án sử dụng lao động để xác định số định số lao động không có nhu cầu sử dụng, giải quyết chế độ cho số lao động này theo hướng dẫn tại Điều 6 của Nghị định só 44/2003/NĐ-CP ngày 09/05/2003 của Chính phủ và thông tư số 25/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  9./ Tính lao động sử dụng bình quân của doanh nghiệp:

  Khi khai trình, báo cáo số liệu về lao động và xem xét chính sách ưu đãi về sử dụng lao động, các doanh nghiệp , cơ quan phải thống nhất áp dụng số lao động sử dụng bình quân của doanh nghiệp theo hướng dẫn chung của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
  - Cách tính lao động bình quân để thực hiện chính sách theo Luật đầu tư trong nước thực hiện theo Thông tư số 08/1998/TT-BLĐTBXH ngày 07/5/1998 của Bộ Loa động- Thương binh và Xã hội;
  - Cách tính lao động bình quân để thực hiện chính sách theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo Thông tư số 25/2003/TT-BLĐTBXH ngày 10/11/2003 của Bộ lao động- Thương binh và Xã hội.

  ******************

  THỦ TỤC ĐĂNG TRÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG


  * Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh:

  Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động, các đơn vị, doanh nghiệp phải khai trình sử dụng lao động, hồ sơ gồm:
  - Bản khai trình tình hình sử dụng lao động (theo mẫu số 01): 04 bản
  - Nộp kèm hợp đồng lao động cá nhân để đối chiếu.
  (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi duyệt bản khai trình trả lại doanh nghiệp 02 bản (doanh nghiệp gởi 01 bản cho cơ quan thuế, 01 bản lưu).
  Ngoài ra trong từng trường hợp cụ thể, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ yêu cầu đơn vị xuất trình một số chứng từ hợp lệ để chứng minh nhu cầu sử dụng lao động thời vụ.

  * Đối với các đơn vị, doanh nghiệp có nhiều chi nhánh tại các quận huyện và các tỉnh thành phố khác thì đăng ký sử dụng lao động đối với các cơ quan quản lý lao động đặt trụ sở chính và gởi bản khai trình đã được duyệt cho phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi chi nhánh hoạt động biết.

  Ngoài ra, khi có tăng, giảm lao động, đơn vị phải thực hiện báo tăng, giảm lao động như sau:

  Khi có biến động lao động tăng: các đơn vị, doanh nghiệp báo cáo khai trình sử dụng lao động tăng trong tháng thực hiện theo mẫu 01. (Hồ sơ giống đăng trình sử dụng lần đầu).
  Khi có biến động lao động giảm: các đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo số lao động nghỉ việc trong tháng (theo biểu mẫu 02) và lập thành 02 bản. (01 bản gởi phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và 01 bản lưu tại đơn vị)

  * Đối với các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, ăn uống, vũ trường, massage, karaoke, khách sạn, nhà trọ


  Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày hoạt động, các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải khai trình sử dụng lao động tại phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cơ sở hoạt động.

  * Thủ tục khai trình sử dụng lao động gồm:

  - Bản đăng ký khai trình sử dụng lao động: theo mẫu 1a: 3 bản.

  Nộp kèm các văn bản sau để đối chiếu kiểm tra:

  - 01 bản hợp đồng lao động.
  - 01 bản lý lịch cá nhân của người lao động (có xác nhận của chính quyền địa phương).
  (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi duyệt bản khai trình trả lại đơn vị 02 bản (đơn vị gởi 01 bản cho công an phường sở tại, 01 bản lưu).
  Ngoài ra, khi có tăng, giảm lao động, đơn vị phải thực hiện báo tăng, giảm lao động như sau:
  Khi có biến động lao động tăng: các đơn vị, doanh nghiệp báo cáo khai trình sử dụng lao động tăng trong tháng thực hiện theo mẫu 01a. (Hồ sơ giống đăng trình sử dụng lần đầu).
  Đối với lao động giảm: các cơ sở kinh doanh dịch vụ báo cáo các số liệu lao động nghỉ trong tháng (theo biểu mẫu số 02). (01 bản gởi phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và 01 bản lưu tại đơn vị)

  Còn tiếp

 4. Tiếp theo :

  ĐĂNG KÝ HỆ THỐNG THANG LƯƠNG – BẢNG LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP  1/ Đối tượng áp dụng:

  Tất cả các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp;
  - Đối với doanh nghiệp có từ 100 lao động trở lên: đăng ký tại phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công – Sở Lao động – Thương binh & Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, số 159 Pasteur Quận 3 TP. HCM.
  - Đối với doanh nghiệp có dưới 100 lao động: đăng ký tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận/Huyện

  2/ Hồ sơ đăng ký mới:

  - 01 công văn đề nghị của doanh nghiệp.
  - Hệ thống thang lương – Bảng lương của doanh nghiệp ( 4 bộ – theo mẫu).
  - Hệ thống phụ cấp lương của doanh nghiệp ( 4 bộ – theo mẫu).

  3/ Hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung:

  - 01 công văn đề nghị sửa đổi bổ sung thang bảng lương của doanh nghiệp.
  - Hệ thống thang lương – Bảng lương của doanh nghiệp (sửa đổi - 4 bộ – theo mẫu).
  - Hệ thống phụ cấp lương của doanh nghiệp (sửa đổi - 4 bộ – theo mẫu).

  * Sau khi xét duyệt, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ trả lại đơn vị 01 bản hệ thống thang lương, bảng lương và 01 bản phụ cấp lương.

  Xem Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động và phụ lục đính kèm
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm
  thay đổi nội dung bởi: Kế Toán Già Gân, 23-05-09 lúc 11:12 AM

 5. Bac a, nho có bác chỉ bảo em đã làm được mấy phần. Công ty của em là thuộc vùng III của Hà Nội thì áp dung mức lương 650.000/tháng.


  From : Kế toán già gân :
  Xem bài 27 dưới đây - Có phụ lục qui định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng
  3. Mức 690.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.
  Hôm nay Bác kiểm tra giúp em với em đã làm theo Thang bảng lương của Bác nhưng còn phần báo cáo khai trình sử dụng LĐ thì khai những người đang làm trong công ty đúng không bác, Em ở vùng Ba Vì thì văn bản gởi liên hiệp công đoàn để xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở thì lên đâu để xác nhận, hay em vào phòng BHXH của huyện hỏi. Em chỉ làm một cái biên bản thống nhất áp dung thang bảng lương trong Công ty thôi.


  Bác ơi em không biết cách gửi bằng Excel lên máy .em tích vào tùy chọn, kèm theo trích dẫn cảu bài trên mà không được. Bác hướng dẫn em nghe, tại em là thành viên mới chưa biết sử dụng diễn đàn mấy. Rồi em gửi lên Bác kiểm tra giúp em
  thay đổi nội dung bởi: Kế Toán Già Gân, 25-05-09 lúc 01:05 PM

 6. Bạn chỉ cần nhấp số máy điện thoại : 1080 để xin địa chỉ Liên Hiệp công đoàn của nơi cơ quan đóng tại địa bàn đó. Hoặc mở niên giám điện thoại ra để tra cứu
  thay đổi nội dung bởi: Kế Toán Già Gân, 25-05-09 lúc 12:30 PM

 7. Em hỏi tôi, thì tôi cũng chịu chết (Do kiến thức về địa lý có giới hạn). Mọi thông tư, nghị định đều có - Hãy chịu khó load về đọc.Trong đó có phụ lục qui định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng

  Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động áp dụng từ 01/01/2009.
  Trích : Điều 2 - Nghị định 111/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam áp dụng từ 01/01/2009.
  Mức lương tối thiểu vùng dùng để trả công đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường ở các doanh nghiệp quy định tại Điều 1 Nghị định này thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 theo các vùng như sau:
  1. Mức 800.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.
  2. Mức 740.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.
  3. Mức 690.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.
  4. Mức 650.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV.


  Phụ lục QUY ĐỊNH DANH MỤC CÁC ĐỊA BÀN ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 110/2008/NĐ-CP
  ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ)

  1. Vùng I, gồm các địa bàn:
  - Các quận và thành phố Hà Đông thuộc thành phố Hà Nội;
  - Các quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh;
  2. Vùng II, gồm các địa bàn:
  - Các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Từ Liêm, Thường Tín, Hoài Đức, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai và thành phố Sơn Tây thuộc thành phố Hà Nội;
  - Các huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh;
  - Các quận và các huyện Thuỷ Nguyên, An Dương thuộc thành phố Hải Phòng;
  - Các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng;
  - Các quận Ninh Kiều, Bình Thuỷ thuộc thành phố Cần Thơ;
  - Thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh;
  - Thành phố Biên Hoà, thị xã Long Khánh và các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom thuộc tỉnh Đồng Nai;
  - Thị xã Thủ Dầu Một và các huyện Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương;
  - Thành phố Vũng Tàu và huyện Tân Thành thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
  3. Vùng III, gồm các địa bàn:
  - Các thành phố trực thuộc tỉnh (trừ các thành phố thuộc tỉnh nêu tại vùng II);
  - Các huyện còn lại thuộc thành phố Hà Nội.
  - Thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và các huyện Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong thuộc tỉnh Bắc Ninh;
  - Thành phố Bắc Giang và các huyện Việt Yên, Yên Dũng thuộc tỉnh Bắc Giang;
  - Thị xã Hưng Yên và các huyện Mỹ Hào, Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ thuộc tỉnh Hưng Yên;
  - Thành phố Hải Dương và các huyện Cẩm Giàng, Nam Sách, Chí Linh, Kim Thành, Kinh Môn thuộc tỉnh Hải Dương;
  - Thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc;
  - Các huyện còn lại thuộc thành phố Hải Phòng;
  - Thành phố Móng Cái, các thị xã Uông Bí, Cẩm Phả thuộc tỉnh Quảng Ninh;
  - Thành phố Đà Lạt, thị xã Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng.
  - Thành phố Nha Trang, thị xã Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hoà;
  - Huyện Trảng Bàng thuộc tỉnh Tây Ninh;
  - Các huyện còn lại thuộc tỉnh Bình Dương;
  - Các huyện còn lại thuộc tỉnh Đồng Nai;
  - Thị xã Tân An và các huyện Đức Hoà, Bến Lức, Cần Đước thuộc tỉnh Long An;
  - Các quận, huyện còn lại thuộc thành phố Cần Thơ;
  - Thị xã Bà Rịa và các huyện Châu Đức, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
  4. Vùng IV, gồm các địa bàn còn lại.

  Nghị định 111/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam áp dụng từ 01/01/2009
  Việc load file lên hãy tìm đọc các bài trong diễn đàn tại đây

  Bảng khai trình tình hình sử dụng lao động, có bao nhiêu lao động thì kê khai vào danh sách này ngoại trừ các hợp đồng cộng tác viên
  thay đổi nội dung bởi: Kế Toán Già Gân, 25-05-09 lúc 12:59 PM

 8. Bác a em cảm ơn Bác, em nhầm mức lương tối thiểu sang vùng IV, em gửi bài lên rồi bác kiểm tra giúp em
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm
  thay đổi nội dung bởi: Kế Toán Già Gân, 26-05-09 lúc 07:17 AM

 9. Một chút góp ý về thang lương, bảng lương của bạn
  Thứ nhất :
  Mục II/ Hệ thống thang lương, bảng lương của bạn :

  Bạn nên tách ra làm 3 nhóm sau đây : (Tham khảo thêm bài này)

  1.- BẢNG LƯƠNG CHỨC VỤ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (bao gồm các mã số C)
  2.- BẢNG LƯƠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, THỪA HÀNH, PHỤC VỤ (bao gồm các mã số D)
  3.- THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG CỦA CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ PHỤC VỤ (bao gồm các mã số A và B)

  Thứ hai : Cố gắng xây dựng và nên đưa các Bậc/hệ số, mức lương chung nhất nếu 7 bậc thì đồng nhất 7 bậc hoặc 10 bậc thì đồng nhất 10 bậc.
  Tài liệu của bạn
  04- Nhân viên văn thư - 12 bậc
  06- Nhân viên bán hàng - 6 bậc
  08- Bảo vệ - 12 bậc

  Thứ ba : Dự phòng các tình huống bổ sung nhân sự. Nên xây dựng bổ sung vào thang lương, bảng lương các vị trí sau đây. Mục đích : Sau có tuyển dụng thêm thì đã có khung lương để áp vào mà tính. Lúc ấy không lúng túng và khỏi mất thời gian đăng ký bổ sung
  + Kế toán trưởng : C.03
  + Chức danh: Trưởng phòng : D.02
  + Chức danh: Phó trưởng phòng : D.03
  + Chức danh: Nhân viên các phòng, ban… : D.04 (Trong này có thể bao gồm kế toán,.... không nhất thiết nêu đích danh chức danh kế toán như trong thang lương bảng lương của em. Vì D.04 rất rộng)

  Thứ tư : Về các bậc nâng lương của từng vị trí chức danh. Hãy tham khảo chủ trương chính sách của doanh nghiệp. Rất quan trọng.
  Cụ thể trong thang bảng lương của bạn
  Bậc 2 so với bậc 1 - vị trí Giám đốc : Mỗi lần tăng là 0.5
  Bậc 2 so với bậc 1 - vị trí Phó Giám đốc : Mỗi lần tăng là 0.4
  Hãy xem lại 06- Nhân viên bán hàng, các bậc tâng lương không đồng nhất lúc 0.3, lúc 0.4, lúc 0.5, số liệu cụ thể : 1.38 1.68 1.98 2.38 2.88

  Nhìn chung thang lương, bảng lương của bạn như thế là được rồi. Các phụ cấp lương, hãy kiểm tra lại công thức.
  Vài lời góp ý chân thành. Việc xây dựng thì hãy tham khảo lại chủ trương chính sách của Ban Giám Đốc. Đôi khi tôi làm nhiều phương án thang lương, bảng lương để giải trình cho Ban Giám Đốc tùy chọn.
  Chúc thành công
  Thân

 10. Phụ lục
  CÁC THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT, KINH DOANH
  (Ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ)Trang 3/7 đầuđầu 1 2 3 4 5 6 7 cuốicuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Đề tài tương tự

 1. Hỗ trợ thiết lập thang bảng lương cho doanh nghiệp
  Viết bởi thanhthuy250387 trong chuyên mục Excel và Kế Toán
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 30-05-10, 10:20 AM
 2. Hỏi về DN Liên doanh với nước ngoài
  Viết bởi tamkhoado trong chuyên mục Bổ sung kiến thức Kế Toán
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 02-11-08, 09:45 PM
 3. Trắc trở việc đăng ký thang lương, bảng lương của các DN ngoài quốc doanh
  Viết bởi Kế Toán Già Gân trong chuyên mục Bổ sung kiến thức Quản Trị Nhân Sự - Tiền Lương
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 19-09-08, 12:42 PM

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •