Ngày 10 tháng 05 năm 2013 Chính phủ ban hành nghị định số 46/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động.
Nghị định có hiệu lực từ 01/07/2013, thay thế nghị định số 133/2007/NĐ-CP và nghị định số 12/2008/NĐ-CP

Link tải Nghị Định 46/2013/NĐ-CP
Hoặc chinhphu.vn