[CLICK] học VBA ở Đà Nẵng tháng 5/2017

Diễn đàn giaiphapexcel.com tạm ngưng cho đăng bài mới để nâng cấp Xem chi tiết

Vào Fanpage của Giaiphapexcel tại đây https://www.facebook.com/giaiphapexcel.vn/

Link group Facebook chính thức của Giaiphapexcel: https://www.facebook.com/groups/797878780268042/


Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 1 đến 5 trên tổng số: 5

Ðề tài: Cách đóng dấu treo và dấu giáp lai (CV 6550/TCHQ-VP - 21/11/2012)

 1. Cách đóng dấu treo và dấu giáp lai (CV 6550/TCHQ-VP - 21/11/2012)

  Công văn số 6550/TCHQ-VP ngày 21/11/2012 của Tổng Cục Hải Quan V/v đóng dấu treo và dấu giáp lai văn bản

  Văn bản này hướng dẫn việc đóng dấu treo và dấu giáp lai các loại văn bản hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành.

  Hiện nay, việc quản lý văn thư, đóng dấu văn bản đang áp dụng theo Nghị định 110/2004/NĐ-CP. Về thể thức trình bày một văn bản hành chính thì Bộ Nội vụ đã có hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011.

  Theo Công văn này thì các văn bản sau đây do Tổng cục Hải quan phát hành bắt buộc phải đóng dấu giáp lai giữa các trang:

  - Quyết định giải quyết khiếu nại;
  - Quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
  - Quyết định thanh tra, Quyết định kiểm tra;
  - Quyết định miễn thuế hàng hóa xuất nhập khẩu;
  - Quyết định ấn định thuế;
  - Quyết định kiểm tra sau thông quan;
  - Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài (để làm hộ chiếu công vụ);
  - Thông báo giải quyết khiếu nại, tố cáo;
  - Thông báo phạt chậm nộp;
  - Kết luận kiểm tra, thanh tra;
  - Kết luận xác minh đơn tố cáo;
  - Báo cáo kết quả xác minh đơn tố cáo;
  - Biên bản làm việc;
  - Hợp đồng, phụ lục hợp đồng, thanh lý hợp đồng;
  - Biểu mẫu, phụ lục có nội dung liên quan đến số liệu tài chính, kế toán thuế, thống kê tình hình xuất nhập khẩu;

  Đối với các văn bản không được quy định trên đây, nhưng do quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành phải đóng dấu treo hoặc dấu giáp lai, các đơn vị khi phát hành văn bản phải có tờ trình lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt (hoặc văn bản quy định cụ thể của cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan) làm căn cứ để cán bộ văn thư đóng dấu phát hành theo quy định.

  Cách thức đóng dấu giáp lai:

  Văn bản có từ 02 trang trở lên đối với văn bản in 01 mặt và từ 03 trang trở lên đối với văn bản in 02 mặt bắt buộc phải đóng dấu giáp lai. Dấu được đóng vào khoảng giữa mép phải của văn bản, trùm lên một phần của tất cả các tờ giấy. Mỗi dấu đóng tối đa không quá 05 trang in 01 mặt, 09 trang in 02 mặt văn bản.


  Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Tổng cục Hải quan (qua Văn phòng Tổng cục) để được nghiên cứu, giải quyết./.


  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Dương Thái


  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Cục Văn thư và Lưu trữ NN (để b/c);
  - Văn phòng Bộ TC (để b/c);
  - LĐTC (để b/c);
  - Lưu: VT, VP-HC (3b).
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm
  Mời tham quan FB - Người Đưa Tin: https://www.facebook.com/Leminhtri

 2. #2
  Trích Nguyên văn bởi Kế Toán Già Gân View Post
  Công văn số 6550/TCHQ-VP ngày 21/11/2012 của Tổng Cục Hải Quan V/v đóng dấu treo và dấu giáp lai văn bản

  Văn bản này hướng dẫn việc đóng dấu treo và dấu giáp lai các loại văn bản hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành.

  Hiện nay, việc quản lý văn thư, đóng dấu văn bản đang áp dụng theo Nghị định 110/2004/NĐ-CP. Về thể thức trình bày một văn bản hành chính thì Bộ Nội vụ đã có hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011.

  Theo Công văn này thì các văn bản sau đây do Tổng cục Hải quan phát hành bắt buộc phải đóng dấu giáp lai giữa các trang:
  - Quyết định giải quyết khiếu nại;
  - Quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
  - Quyết định thanh tra, Quyết định kiểm tra;
  - Quyết định miễn thuế hàng hóa xuất nhập khẩu;
  - Quyết định ấn định thuế;
  - Quyết định kiểm tra sau thông quan;
  - Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài (để làm hộ chiếu công vụ);
  - Thông báo giải quyết khiếu nại, tố cáo;
  - Thông báo phạt chậm nộp;
  - Kết luận kiểm tra, thanh tra;
  - Kết luận xác minh đơn tố cáo;
  - Báo cáo kết quả xác minh đơn tố cáo;
  - Biên bản làm việc;
  - Hợp đồng, phụ lục hợp đồng, thanh lý hợp đồng;
  - Biểu mẫu, phụ lục có nội dung liên quan đến số liệu tài chính, kế toán thuế, thống kê tình hình xuất nhập khẩu;

  Đối với các văn bản không được quy định trên đây, nhưng do quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành phải đóng dấu treo hoặc dấu giáp lai, các đơn vị khi phát hành văn bản phải có tờ trình lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt (hoặc văn bản quy định cụ thể của cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan) làm căn cứ để cán bộ văn thư đóng dấu phát hành theo quy định.

  Cách thức đóng dấu giáp lai:

  Văn bản có từ 02 trang trở lên đối với văn bản in 01 mặt và từ 03 trang trở lên đối với văn bản in 02 mặt bắt buộc phải đóng dấu giáp lai. Dấu được đóng vào khoảng giữa mép phải của văn bản, trùm lên một phần của tất cả các tờ giấy. Mỗi dấu đóng tối đa không quá 05 trang in 01 mặt, 09 trang in 02 mặt văn bản.


  Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Tổng cục Hải quan (qua Văn phòng Tổng cục) để được nghiên cứu, giải quyết./.


  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Dương Thái


  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Cục Văn thư và Lưu trữ NN (để b/c);
  - Văn phòng Bộ TC (để b/c);
  - LĐTC (để b/c);
  - Lưu: VT, VP-HC (3b).
  Em có tình huống xin nhờ các bác giúp cho:

  Bên em có thuê đơn vị tư vấn lập dự toán thiết kế, khi phê duyệt dự toán thì tờ bìa ngoài cùng có ký đóng dấu của cả Chủ đầu tư (Bên em) và đơn vị tư vấn đó.

  Tuy nhiên, khi em yêu cầu bên ấy giáp lai, họ bảo chỉ cần Bên em giáp lai cũng được (Bên họ là người trực tiếp lập ra nhưng không đóng gáp lai). Như vậy có hợp lý không hả bác.

 3. Trích Nguyên văn bởi trungvdb View Post
  Em có tình huống xin nhờ các bác giúp cho:

  Bên em có thuê đơn vị tư vấn lập dự toán thiết kế, khi phê duyệt dự toán thì tờ bìa ngoài cùng có ký đóng dấu của cả Chủ đầu tư (Bên em) và đơn vị tư vấn đó.

  Tuy nhiên, khi em yêu cầu bên ấy giáp lai, họ bảo chỉ cần Bên em giáp lai cũng được (Bên họ là người trực tiếp lập ra nhưng không đóng gáp lai). Như vậy có hợp lý không hả bác.
  Tất cả các hợp đồng kinh tế, thông thường bên lập, sẽ đóng dấu giáp lai bản mình soạn thảo , hiện nay chưa có 1 công văn nào quy định về việc đóng dấu giáp lai cả hai bên công ty nếu ký hợp đồng kinh tế.

  Nhưng trên thực tế, dấu giáp lai và dấu chứng thực rằng các trang, hay các tờ đều đã được thông qua giữa hai bên, tránh tình trạng sửa chữa, thay đổi, nội dung trong các trang ở giữa, ngoại trừ trang cuối có đóng dấu tròn.,..

  Do vậy, thông thường khi có sự giao kèo, ký kết, cả hai bên cùng đóng dấu giáp lai. TRánh những trường hợp tranh cãi về việc quản lý hợp đồng và dấu giữa hai bên.


  Phận má hồng ta múa phím tề gia
  Gái thuyền quyên định sơn hà…click chuột.


  Nguyễn Thanh Xuân 4. Dear các a/c

  E muốn hỏi 1 chút về quy định đóng dấu giáp lai
  Có phải công ty mình ký bên nào thì đóng dấu giáp lai về phía bên đó không?
  Hay ngược lại ạh

  Cảm ơn các a/c

 5. #5
  Trích Nguyên văn bởi haiuyen_84 View Post
  Dear các a/c

  E muốn hỏi 1 chút về quy định đóng dấu giáp lai
  Có phải công ty mình ký bên nào thì đóng dấu giáp lai về phía bên đó không?
  Hay ngược lại ạh

  Cảm ơn các a/c
  Đào lại topic trả lời cho bạn.
  Bạn thử nghĩ xem khi đóng quyển hồ sơ hay văn bản ... có đóng về phía bên phải của trang giấy không?
  Đương nhiên là KHÔNG phải không?
  Vậy suy ra không ai đóng dấu giáp lai phía bên trái trang giấy (ngoại trừ trường hợp dấu giáp lai chỉ giáp lai 2 trang với nhau)
  Nên không có chuyện " công ty mình ký bên nào thì đóng dấu giáp lai về phía bên đó" như bạn hỏi!!!
  Hiểu biết - Học hỏi - Thành công
  Trân trọng!
  / Mit freundlichen Grüßen / Best regards
  Mr. PHẠM LÊ VĂN
  Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp

  DO NOT USE THE GOODS ORIGINATING FROM CHINA

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •