Gửi các bạn một bài giảng về các hàm Excel thông dụng cho kế toán mà mình sưu tầm được trên Youtube. Chúc các bạn học tốt
Lonk bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=vySA...&feature=g-upl