Thưa AC và mọi người, AC và mọi người có thể cho E xin quy chế tính lương và các khoản trích theo lương mới nhất hiện nay ko ạ?
E đang làm BC thực tập.
Mong các AC và mọi người chia sẻ.
E cảm ơn nhiều!