Diễn đàn giaiphapexcel.com sẽ chuyển sang hoạt động ở link sau

http://www.giaiphapexcel.com/diendan/forums


[CLICK] học VBA ở Đà Nẵng tháng 5/2017


Trang 1/3 1 2 3 cuốicuối
Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 1 đến 10 trên tổng số: 23

Ðề tài: Excel's Text Functions - Các hàm xử lý văn bản và chuỗi

 1. Excel's Text Functions - Các hàm xử lý văn bản và chuỗi

  Vài dòng tâm sự
  Trước giờ, trong diễn đàn này đã có nhiều bài viết về các hàm Excel, tổng hợp, liệt kê các hàm Excel. Tuy nhiên, nếu gọi là tổng hợp theo hệ thống, phân loại theo từng chủ đề thì chưa có.

  Với một mong muốn là đóng góp được chút gì cho GPE, tôi xin gửi đến các bạn chùm topic này. Gọi là chùm bởi vì nó có nhiều topic. Được tổng hợp từ cuốn sách Formulas and Functions with Microsoft Excel 2007 của Paul McFedries, và dịch từ phần Help của Excel.

  Trong các topic sau đây, các hàm Excel được biên soạn theo từng chủ đề, từng loại. Thiết nghĩ rất cần thiết cho các bạn, nhất là các bạn mới làm quen với Excel.

  Vì trình độ dịch thuật cũng như sự am hiểu về các hàm trong Excel là có giới hạn, nên sẽ không tránh được những sai sót. Rất mong các bạn đóng góp những ý kiến cũng như nói cho tôi biết những chỗ sai, để loạt topic này sớm được hoàn thiện.

 2. List of Excel’s Text Functions


  Danh mục các hàm xử lý văn bản và chuỗi
  ASC
  (text) : Chuyển đổi các ký tự double-byte sang các ký tự single-byte.

  BATHTEXT
  (number) : Dịch số ra chữ (tiếng Thái-lan), rồi thêm hậu tố "Bath" ở phía sau.

  CHAR
  (number) : Chuyển đổi một mã số trong bộ mã ANSI (có miền giá trị từ 1 - 255) sang ký tự tương ứng.

  CLEAN
  (text) : Loại bỏ tất cả những ký tự không in ra được trong chuỗi

  CODE
  (text) : Trả về mã số của ký tự đầu tiên chuỗi text

  CONCATENATE
  (text1, text2, ...) : Nối nhiều chuỗi thành một chuỗi

  DOLLAR
  (number, decimals) : Chuyển đổi một số thành dạng tiền tệ (dollar Mỹ), có kèm theo dấu phân cách hàng ngàn, và có thể làm tròn theo ý muốn.

  EXACT
  (text1, text2) : So sánh hai chuỗi. Nếu giống nhau thì trả về TRUE, nếu khác nhau thì trả về FALSE. Có phân biệt chữ hoa và chữ thường.

  FIND
  (find_text, within_text, start_num) : Tìm vị trí bắt đầu của một chuỗi con (find_text) trong một chuỗi (within_text), tính theo ký tự đầu tiên

  FIXED
  (number, decimals, no_commas) : Chuyển đổi một số thành dạng văn bản (text), có hoặc không kèm theo dấu phân cách hàng ngàn, và có thể làm tròn theo ý muốn

  LEFT
  (text, num_chars) : Trả về một hay nhiều ký tự đầu tiên bên trái của một chuỗi, theo số lượng được chỉ định

  LEN
  (text) : Đếm số ký tự trong một chuỗi

  LOWER
  (text) : Đổi tất cả các ký tự trong một chuỗi văn bản thành chữ thường

  MID
  (text, start_num, num_chars) : Trả về một hoặc nhiều ký tự liên tiếp bên trong một chuỗi, bắt đầu tại một vị trí cho trước

  PROPER
  (text) : Đổi ký tự đầu tiên trong chuỗi thành chữ in hoa, và đổi các ký tự còn lại thành chữ in thường

  REPLACE
  (old_text, start_num, num_chars, new_text) : Thay thế một phần của chuỗi bằng một chuỗi khác, với số lượng các ký tự được chỉ định

  REPT
  (text, times) : Lặp lại một chuỗi với số lần được cho trước

  RIGHT
  (text, num_chars) : Trả về một hay nhiều ký tự tính từ bên phải của một chuỗi, theo số lượng được chỉ định

  SEARCH
  (find_text, within_text, start_num) : Tìm vị trí bắt đầu của một chuỗi con (find_text) trong một chuỗi (within_text), tính theo ký tự đầu tiên

  SUBSTITUTE
  (text, old_text, new_text, instance_num) : Thay thế chuỗi này bằng một chuỗi khác

  T
  (value) : Trả về một chuỗi nếu trị tham chiếu là chuỗi, ngược lại, sẽ trả về chuỗi rỗng

  TEXT
  (value, format_text) : Chuyển đổi một số thành dạng văn bản (text) theo định dạng được chỉ định

  TRIM
  (text) : Xóa tất cả những khoảng trắng vô ích trong chuỗi văn bản, chỉ chừa lại những khoảng trắng nào dùng làm dấu cách giữa hai chữ

  UPPER
  (text) : Đổi tất cả các ký tự trong chuỗi thành chữ in hoa

  VALUE
  (text) : Chuyển một chuỗi thành một số

  thay đổi nội dung bởi: BNTT, 18-06-08 lúc 02:10 PM


 3. Hàm CHAR


  Chuyển đổi một mã số trong bộ mã ANSI (có miền giá trị từ 1 - 255) sang ký tự tương ứng.
  Cú pháp: =CHAR(number)
  number : là một con số từ 1 đến 255, là mã số trong bảng mã ANSI.

  Ví dụ
  : Để kết quả có được là ký tự bản quyền ©, chúng ta nhập: = CHAR(169)

  thay đổi nội dung bởi: BNTT, 18-06-08 lúc 02:10 PM


 4. Hàm CODE


  Hàm CODE() là ngược lại với hàm CHAR(), nghĩa là, cho 1 ký tự, CODE() sẽ cho biết mã số của ký tự đó. Nếu đối số của CODE() là một chuỗi, thì kết quả trả về sẽ là mã số của ký tự đầu tiên trong chuỗi đó.
  Cú pháp: =CODE(text)
  text : Là một ký tự hoặc một chuỗi (một câu)

  Ví dụ
  :
  CODE("a") = 97

  CODE("A")
  = 65
  thay đổi nội dung bởi: BNTT, 18-06-08 lúc 02:11 PM


 5. Hàm LOWER


  Hàm LOWER() đổi tất cả các ký tự trong một chuỗi văn bản thành chữ thường.
  Hàm này thường được dùng khi bạn cần định dạng lại một câu văn (thường là do chép ở đâu đó dán vào trong Excel) mà trong đó, chữ thường chữ hoa được gõ hoặc bị thay đổi lung tung...

  Cú pháp: =LOWER(text)
  text : Là một chuỗi, hoặc tham chiếu đến một chuỗi cần định dạng


  Ví dụ
  : Công thức sau đây sẽ sửa cell A2 (Giải pháp Excel) thành toàn là chữ thường
  =LOWER(A2) giải pháp excel
  thay đổi nội dung bởi: BNTT, 18-06-08 lúc 02:11 PM


 6. Hàm UPPER


  Hàm UPPER() đổi tất cả các ký tự trong một chuỗi văn bản thành chữ in hoa.
  Cú pháp: =UPPER(text)
  text : là một chuỗi, hoặc tham chiếu đến một chuỗi cần định dạng.


  Ví dụ:
  Công thức sau đây sẽ nối chuỗi văn bản trong cell A5 (Giải pháp) và cell B5 (Excel) lại với nhau, ở giữa có một dấu cách, và tất cả ký tự trong kết quả toàn là chữ in hoa.

  =UPPER(A5) & " " & UPPER(B5) GIẢI PHÁP EXCEL
  thay đổi nội dung bởi: BNTT, 18-06-08 lúc 02:13 PM


 7. Hàm PROPER

  Hàm PROPER() đổi ký tự đầu tiên trong một chữ của một chuỗi văn bản thành chữ in hoa, còn tất cả các ký tự còn lại trong chuỗi đó trở thành chữ thường.
  Cú pháp: =PROPER(text)
  text : Là một chuỗi, hoặc tham chiếu đến một chuỗi cần định dạng


  Ví dụ
  : Công thức sau đây sẽ định dạng lại chuỗi văn bản cell A7 (công cụ tuyệt vời của bạn) theo kiểu Proper:
  =PROPER(A7) Công Cụ Tuyệt Vời Của Bạn

  thay đổi nội dung bởi: BNTT, 18-06-08 lúc 02:13 PM


 8. Hàm DOLLAR


  Chuyển đổi một số thành dạng tiền tệ (dollar Mỹ), có kèm theo dấu phân cách hàng ngàn, và có thể làm tròn theo ý muốn.
  Cú pháp: =DOLLAR(number [, decimals])
  Number : Số cần chuyển sang dạng tiền tệ

  Decimals : Số số thập phân, mặc định là 2, nếu là số âm thì sẽ làm tròn về bên trái

  Ví dụ
  :
  = "Tổng chi phí ngoại tệ của năm 2007 là " & DOLLAR(1500670000, 0) Tổng chi phí ngoại tệ của năm 2007 là $1,500,670,000

  Ở đây, số tiền này đã được định dạng thành số nguyên (decimals = 0).
  thay đổi nội dung bởi: BNTT, 18-06-08 lúc 02:13 PM


 9. Hàm FIXED


  Chuyển đổi một số thành dạng văn bản (text), có hoặc không kèm theo dấu phân cách hàng ngàn, và có thể làm tròn theo ý muốn.
  Cú pháp: =FIXED(number [, decimals] [, no_commas])
  Number : Số cần chuyển sang dạng text

  decimals : là số số thập phân, mặc định là 2, nếu là số âm thì sẽ làm tròn về bên trái

  no_commas : TRUE hoặc FALSE, dùng TRUE nếu không muốn có dấu phân cách hàng ngàn, và FALSE (mặc định) thì có bao gồm cả dấu phân cách hàng ngàn

  Bài tập
  : Bạn thử dùng hàm FIXED với con số 123456789,85 để ra lập công thức cho ra kết quả giống như cột B nhé.
  thay đổi nội dung bởi: BNTT, 18-06-08 lúc 02:13 PM


 10. Hàm TEXT


  Chuyển đổi một số thành dạng văn bản (text) theo định dạng được chỉ định.
  Cú pháp: =TEXT(number, format)
  Number : là số cần chuyển sang dạng text

  format: kiểu định dạng số hoặc ngày tháng năm


  Ví dụ
  :

  Công thức sau sẽ dùng hàm AVERAGE() để tính số trung bình của mảng cell A1:A31, và dùng hàm TEXT để chuyển đổi kết quả ra dạng nhiệt độ
  =”Nhiệt độ trung bình của lò phản ứng là “ & TEXT(AVERAGE(A1:A31), “#,##0.00°F”) Nhiệt độ trung bình của lò phản ứng là 7,560.00°F
  thay đổi nội dung bởi: BNTT, 18-06-08 lúc 02:14 PM

Trang 1/3 1 2 3 cuốicuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Đề tài tương tự

 1. Formulas & Functions Excel 2007 - 7. Working with Text Functions
  Viết bởi BNTT trong chuyên mục English - Vietnamese Excel translation
  Trả lời: 22
  Bài mới gởi: 13-06-08, 08:33 PM
 2. Excel's Trigonometric Functions - Các Hàm Lượng Giác
  Viết bởi BNTT trong chuyên mục Những bài viết tổng hợp của Giải Pháp Excel
  Trả lời: 15
  Bài mới gởi: 03-04-08, 02:26 PM
 3. Excel's Statistical Functions - Các Hàm Thống kê
  Viết bởi BNTT trong chuyên mục Những bài viết tổng hợp của Giải Pháp Excel
  Trả lời: 82
  Bài mới gởi: 17-03-08, 02:50 PM
 4. Excel's Math Functions - Các Hàm về Toán học
  Viết bởi BNTT trong chuyên mục Những bài viết tổng hợp của Giải Pháp Excel
  Trả lời: 41
  Bài mới gởi: 12-03-08, 09:07 AM
 5. Excel's Logical Functions - Các hàm luận lý
  Viết bởi BNTT trong chuyên mục Những bài viết tổng hợp của Giải Pháp Excel
  Trả lời: 7
  Bài mới gởi: 18-12-07, 12:26 PM

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •