Hi A/chi
A chi có thế gởi giúp e mẫu phiếu xuất nhập kho theo qđ 15, mà có phần mềm đơn giản excell. Tháng trước e nhận được nhưng theo qđ 48, e sữa lai qđ 15 mà không được, Giờ e đang làm nên mong các a/c trên diễn đàn gởi giúp e.
E xin cảm ơn
có thể gởi về mail cho e nha: ctxvien@tma.com.vn