Diễn đàn giaiphapexcel.com sẽ chuyển sang hoạt động ở link sau

http://www.giaiphapexcel.com/diendan/forums


[CLICK] học VBA ở Đà Nẵng tháng 5/2017


Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 1 đến 4 trên tổng số: 4

Ðề tài: Vấn đề tính hàng tổng cộng sau khi lọc và sum trong xử lý mảng

 1. Vấn đề tính hàng tổng cộng sau khi lọc và sum trong xử lý mảng

  Tôi có một bảng dữ liệu, sau khi lọc duy nhất rồi cộng dồn theo cột, nhưng lại vướng là muốn thêm 1 hàng dưới cùng để làm hàng tổng cộng của các cột.

  Xin vui lòng hướng dẫn.

  PHP Code:
  Private Sub SumDaTa()
      
  'On Error Resume Next
      Dim i As Long, iR As Long, iC As Long
      Dim sArray, Tmp, Arr()
      sArray = Range(Sheet2.[A1], Sheet2.[A65536].End(xlUp)).Resize(, 15)
      ReDim Arr(1 To UBound(sArray, 1), 1 To 15)
      iR = 0
      With CreateObject("Scripting.Dictionary")
          For i = 1 To UBound(sArray, 1)
              If sArray(i, 1) <> vbNullString Then
                  Tmp = sArray(i, 1)
                  If Not .Exists(Tmp) Then
                      iR = iR + 1
                      .Add Tmp, iR
                      Arr(iR, 1) = Tmp: Arr(iR, 2) = sArray(i, 2)
                      For iC = 3 To 15
                          Arr(iR, iC) = sArray(i, iC)
                      Next
                  Else
                      For iC = 3 To 15
                          Arr(.Item(Tmp), iC) = Arr(.Item(Tmp), iC) + sArray(i, iC)
                      Next
                  End If
              End If
          Next
      End With
      Sheet2.[R1].Resize(iR, 15).Value = Arr
  End Sub 
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm

 2. Trích Nguyên văn bởi Hoàng Trọng Nghĩa View Post
  Tôi có một bảng dữ liệu, sau khi lọc duy nhất rồi cộng dồn theo cột, nhưng lại vướng là muốn thêm 1 hàng dưới cùng để làm hàng tổng cộng của các cột.

  Xin vui lòng hướng dẫn.

  PHP Code:
  Private Sub SumDaTa()
      
  'On Error Resume Next
      Dim i As Long, iR As Long, iC As Long
      Dim sArray, Tmp, Arr()
      sArray = Range(Sheet2.[A1], Sheet2.[A65536].End(xlUp)).Resize(, 15)
      ReDim Arr(1 To UBound(sArray, 1), 1 To 15)
      iR = 0
      With CreateObject("Scripting.Dictionary")
          For i = 1 To UBound(sArray, 1)
              If sArray(i, 1) <> vbNullString Then
                  Tmp = sArray(i, 1)
                  If Not .Exists(Tmp) Then
                      iR = iR + 1
                      .Add Tmp, iR
                      Arr(iR, 1) = Tmp: Arr(iR, 2) = sArray(i, 2)
                      For iC = 3 To 15
                          Arr(iR, iC) = sArray(i, iC)
                      Next
                  Else
                      For iC = 3 To 15
                          Arr(.Item(Tmp), iC) = Arr(.Item(Tmp), iC) + sArray(i, iC)
                      Next
                  End If
              End If
          Next
      End With
      Sheet2.[R1].Resize(iR, 15).Value = Arr
  End Sub 
  Nếu không cần thể hiện côngt thức thì thêm tý mắm muối vào code
  Code:
  Private Sub SumDaTa()
    'On Error Resume Next
    Dim i As Long, iR As Long, iC As Long, Tong
    Dim sArray, Tmp, Arr()
    sArray = Range(Sheet2.[A1], Sheet2.[A65536].End(xlUp)).Resize(, 15)
    ReDim Arr(1 To UBound(sArray, 1), 1 To 15)
    ReDim Tong(1 To 1, 2 To 15)
    Tong(1, 2) = "TONG CONG:"
    iR = 0
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
      For i = 1 To UBound(sArray, 1)
        If sArray(i, 1) <> vbNullString Then
          Tmp = sArray(i, 1)
          If Not .Exists(Tmp) Then
            iR = iR + 1
            .Add Tmp, iR
            Arr(iR, 1) = Tmp: Arr(iR, 2) = sArray(i, 2)
            For iC = 3 To 15
              Arr(iR, iC) = sArray(i, iC)
             If i > 1 Then Tong(1, iC) = Tong(1, iC) + sArray(i, iC)
            Next
          Else
            For iC = 3 To 15
              Arr(.Item(Tmp), iC) = Arr(.Item(Tmp), iC) + sArray(i, iC)
              Tong(1, iC) = Tong(1, iC) + sArray(i, iC)
            Next
          End If
        End If
      Next
    End With
    Sheet2.[R1].Resize(iR, 15).Value = Arr
    [S1000].End(xlUp)(2).Resize(, 14) = Tong
  End Sub
  Híc

 3. Trích Nguyên văn bởi concogia View Post
  Nếu không cần thể hiện côngt thức thì thêm tý mắm muối vào code
  Code:
    Sheet2.[R1].Resize(iR, 15).Value = Arr
    [S1000].End(xlUp)(2).Resize(, 14) = Tong
  Híc
  Hè hè, Bác Cò "chơi mánh" nhập 2 lần, OK, rất linh hoạt., "Khéo ăn thì no khéo co thì ấm".

  Cám ơn Bác Cò nhé!

 4. Nếu không muốn gán 2 lần xuống sheet, thì thêm 1 Rờ-Dim nữa đúng không Bác Cò? hè hè.
  Với code này, 64525 dòng và 54 cột đều có dữ liệu, chỉ mất gần 10 giây để thực hiện:

  PHP Code:
  Private Sub SumDaTa3()
      
  Dim i As LongAs LongAs LongiR As LongiC As Long
      Dim sArray
  TmpArrTongGrossTotal
      sArray 
  Range(Sheet2.[A1], Sheet2.[A65536].End(xlUp)).Resize(, 54)
      
  ReDim Arr(1 To UBound(sArray1), 1 To 54)
      
  ReDim Tong(1 To 11 To 54)
      
  Tong(12) = "TONG CONG:"
      
  iR 0
      With CreateObject
  ("Scripting.Dictionary")
          For 
  1 To UBound(sArray1)
              If 
  sArray(i1) <> vbNullString Then
                  Tmp 
  sArray(i1)
                  If 
  Not .Exists(TmpThen
                      iR 
  iR 1
                      
  .Add TmpiR
                      Arr
  (iR1) = TmpArr(iR2) = sArray(i2)
                      For 
  iC 3 To 54
                          Arr
  (iRiC) = sArray(iiC)
                          If 
  1 Then Tong(1iC) = Tong(1iC) + sArray(iiC)
                      
  Next
                  
  Else
                      For 
  iC 3 To 54
                          Arr
  (.Item(Tmp), iC) = Arr(.Item(Tmp), iC) + sArray(iiC)
                          
  Tong(1iC) = Tong(1iC) + sArray(iiC)
                      
  Next
                  End 
  If
              
  End If
          
  Next
      End With
      j 
  iR 1
      ReDim GrossTotal
  (1 To j1 To 54)
      For 
  1 To j
          
  For 1 To 54
              
  If j Then
                  GrossTotal
  (ik) = Tong(1k)
              Else
                  
  GrossTotal(ik) = Arr(ik)
              
  End If
          
  Next
      Next
      Sheet2
  .[BD1].Resize(j54).Value GrossTotal
  End Sub 
  thay đổi nội dung bởi: Hoàng Trọng Nghĩa, 28-03-12 lúc 07:39 PM

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •