Xin chào ACE trên GPE !
Tôi có các địa chỉ email ghi trong file excel. Khi ghi đầy đủ địa chỉ thì excel tự động đổi màu và có dấu gạch chân các địa chỉ đó. Tôi đã thử nhấn vào các địa chỉ đó thì thấy chương trình oulook tự bật lên và đòi hỏi phải đăng ký email, rồi pass nhưng dò mãi chẳng vào oulook được nên đành phải ghi lại địa chỉ mail và điền vào email một cách thủ công. Tôi muốn mọi người chỉ giúp cách vào các địa chỉ trực tiếp ghi trong file excel thông qua oulook hoặc trực tiếp vào thẳng yahoo hoặc gmail thì thuận tiện hơn. Hiện giờ tôi vẫn phải mở mail(yahoo, gmail) rồi đánh địa chỉ email vào, chẳng thuận tiện chút nào. Nhờ mọi người giúp đỡ. Tôi xin cảm ơn !