Tài liệu của bác buitrangnam gồm các files:


  • TT 157-2011-tt-btc
  • 02 PHU LUC I - Bieu thue XUAT KHAU
  • 03 PHU LUC II - Bieu thue NHAP KHAU UU DAI


Link load ở webektoan, tại đây

Tài liệu biểu thuế XNK có cả tiếng Anh của qua sưu tầm trên các trang web luật, xin chia sẻ cùng các bác.Còn đây là file dạng Excel của biểu thuế thuế xuất, nhập khẩu ưu (theo Thông tư 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài Chính đã ban hành) đã được bạn tranquocdao chia sẻ, tại đây: