[CLICK] học VBA ở Đà Nẵng tháng 5/2017

Diễn đàn giaiphapexcel.com tạm ngưng cho đăng bài mới để nâng cấp Xem chi tiết

Vào Fanpage của Giaiphapexcel tại đây https://www.facebook.com/giaiphapexcel.vn/

Link group Facebook chính thức của Giaiphapexcel: https://www.facebook.com/groups/797878780268042/


Trang 4/5 đầuđầu 1 2 3 4 5 cuốicuối
Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 31 đến 40 trên tổng số: 44

Ðề tài: Hàm nội suy 1 chiều và 2 chiều

 1. Vấn đề hàm nội suy này trong diễn đàn có nhiều rồi, các bạn tìm kiếm trên google sẽ thấy rất nhiều đơn cử một số hàm như sau:

  PHP Code:
  Function TraBang2Chieu(ByVal HangByVal CotVungChon As Range)
  'PMXD'
    
  Dim i As LongAs Long
    Dim TangAnPha
    Dim NoiSuy1 
  As DoubleNoiSuy2 As Double
    
    
  For 1 To UBound(VungChon.Value2)   ' Theo phuong ngang
      If Hang = VungChon(1, i) Then
        For j = 1 To UBound(VungChon.Value, 1) - 1
          If (Cot - VungChon(j, 1)) * (Cot - VungChon(j + 1, 1)) <= 0 Then
            TangAnPha = (VungChon(j + 1, i) - VungChon(j, i)) / (VungChon(j + 1, 1) - VungChon(j, 1))
            TraBang2Chieu = VungChon(j, i) + (Cot - VungChon(j, 1)) * TangAnPha
            GoTo Thoat:
          End If
        Next j
      ElseIf (Hang - VungChon(1, i)) * (Hang - VungChon(1, i + 1)) < 0 Then
        For j = 1 To UBound(VungChon.Value, 1) - 1
          If (Cot - VungChon(j, 1)) * (Cot - VungChon(j + 1, 1)) < 0 Then
            TangAnPha = (VungChon(j, i + 1) - VungChon(j, i)) / (VungChon(1, i + 1) - VungChon(1, i))
            NoiSuy1 = VungChon(j, i) + (Hang - VungChon(1, i)) * TangAnPha
            
            TangAnPha = (VungChon(j + 1, i + 1) - VungChon(j + 1, i)) / (VungChon(1, i + 1) - VungChon(1, i))
            NoiSuy2 = VungChon(j + 1, i) + (Hang - VungChon(1, i)) * TangAnPha
            
            TangAnPha = (NoiSuy2 - NoiSuy1) / (VungChon(j + 1, 1) - VungChon(j, 1))
            TraBang2Chieu = NoiSuy1 + (Cot - VungChon(j, 1)) * TangAnPha
            GoTo Thoat:
          End If
        Next j
      End If
    Next i
    
  Thoat:
    '
  TraBang UBound(VungChon.Value2)
  End Function 
  PHP Code:
  Function Noisuy(HangCot As DoubleByVal bangns As Range) As Double
  ' Ham sau cho phep noi suy ca bang mot chieu va hai chieu CNPM
      Dim Tg1, Tg2, Delta As Double
      Dim m As Long ' 
  so hang
      Dim n 
  As Long ' so cot
      Dim i, j As Long
      Dim Found As Boolean

      n = bangns.Columns.Count
      m = bangns.Rows.Count          
      Found = False
      For j = 1 To n
      Bangns(m + 1, j) = Bangns(m, j)
      Next j
      For i = 1 To m
         Bangns(i, n + 1) = Bangns(i, n)
      Next i

      ' 
  bay gio chung ta co mot mang hai chieu kich thuoc m x n

      
  For 2 To n 1
      
  If (bangns(1j) <= Cot) And (bangns(11) >= CotThen
          Delta 
  = (Cot bangns(1j)) / (bangns(11) - bangns(1j))
          
  Found True
        
          
  Exit For
      
  End If
      
  Next j
      
      
  If Not Found Then
          MsgBox 
  ("So noi suy nam ngoai Hang cua BangNS")      
          
  End
      End 
  If
      
      For 
  2 To m 1
      
  If (bangns(i1) <= Hang) And (bangns(11) >= HangThen
          Tg1 
  bangns(ij) + (bangns(i1) - bangns(ij)) * Delta
          Tg2 
  bangns(1j) + (bangns(11) - bangns(1j)) * Delta
          Delta 
  = (Hang bangns(i1)) / (bangns(11) - bangns(i1))
          
  Noisuy Tg1 + (Tg2 Tg1) * Delta
          Found 
  True
          
  Exit For
      
  End If
      
  Next i
      
      
  If Not Found Then
          MsgBox 
  ("So noi suy nam ngoai cot cua BangNS")        
          
  End
      End 
  If
              
      
  End Function 
  PHP Code:
  Function noisuy(ByVal r As RangeByVal hang As DoubleByVal cot As Double) As Variant
  Dim i
  jh1h2co1co2 As Integer
  Dim ns1
  ns2 As Double
  If hang r(r.Rows.Count1) And cot r(1r.Columns.CountThen
  noisuy 
  r(r.Rows.Countr.Columns.Count)
   Exit Function
   
  ElseIf 
  hang r(r.Rows.Count1Then
  For 2 To r.Columns.Count 1
      
  If cot >= r(1j) And cot r(11Then
          co1 
  j
          co2 
  1
          
  Exit For
      
  End If
  Next
  noisuy 
  ns(r(1co1), r(1co2), cotr(r.Rows.Countco1), r(r.Rows.Countco2))
  ElseIf 
  cot r(1r.Columns.CountThen
  For 2 To r.Rows.Count 1
      
  If hang >= r(i1) And hang r(11Then
          h1 
  i
          h2 
  1
          
  Exit For
      
  End If
  Next
  noisuy 
  ns(r(h11), r(h21), hangr(h1r.Columns.Count), r(h2r.Columns.Count))
  Else
  For 
  2 To r.Rows.Count 1
      
  If hang >= r(i1) And hang r(11Then
          h1 
  i
          h2 
  1
          
  Exit For
      
  End If
  Next
  For 2 To r.Columns.Count 1
      
  If cot >= r(1j) And cot r(11Then
          co1 
  j
          co2 
  1
          
  Exit For
      
  End If
  Next
  ns1 
  ns(r(h11), r(h21), hangr(h1co1), r(h2co1))
  ns2 ns(r(h11), r(h21), hangr(h1co2), r(h2co2))
  noisuy ns(r(1co1), r(1co2), cotns1ns2)
  End If
  End Function 
  PHP Code:
  Function ns(ByVal a As DoubleByVal b As DoubleByVal c As DoubleByVal x As DoubleByVal y As Double
  ''Laulemroi va toi
  As Double
  ns 
  + (x) * (a) / (a)
  End Function


  Function 
  finds(ByVal r As RangeByVal hang As DoubleByVal cot As Double) As Variant
  Dim h1
  h2co1co2 As Integer
  Dim ns1
  ns2 As Double
  Dim r1
  r2 As Range
  Set r1 
  r.Rows(1): Set r2 r.Columns(1)
  Dim Fn As WorksheetFunction
  Set Fn 
  Application.WorksheetFunction
  On Error Resume Next
  If hang r(21) Or hang r(r.Rows.Count1) Or cot r(12) Or cot r(1r.Columns.CountThen
      finds 
  "Out Range": Exit Function
  Else
  h1 Fn.Match(hangr2): h2 h1 1
  co1 
  Fn.Match(cotr1): co2 co1 1
  ns1 
  ns(r(h11), r(h21), hangr(h1co1), r(h2co1))
  ns2 ns(r(h11), r(h21), hangr(h1co2), r(h2co2))
  finds ns(r(1co1), r(1co2), cotns1ns2)
  End If
  End Function 

  Tuy nhiên nếu dùng thêm hàm index và match có lẽ nhẹ nhàng hơn nhiều hàm if!
  thay đổi nội dung bởi: MicrosoftExcel, 22-11-11 lúc 04:10 PM

 2. hic, sao minh down về nhưng ko thể dùng đc hàm của bạn, nó cứ báo lỗi NAME. bạn nào có thể giúp mình đc ko? Cảm ơn nhiều :D

 3. hic, sao minh down về nhưng ko thể dùng đc hàm của bạn, nó cứ báo lỗi NAME. bạn nào có thể giúp mình đc ko? Cảm ơn nhiều :D
  Có khi nào chương trình diệt VIRUS trong máy bạn nó xơi tái cái hạm tự tạo í rồi cũng nên! Đang đói mà!
  (hào tất cả mọi người!

 4. Tui ko chạy được code nào hết...sao kì vậy...

 5. Làm sao để add hàm macro đó vào bạn.Thanks

 6. Trích Nguyên văn bởi SA_DQ View Post
  Quan sát dòng lệnh 9 & 10 mình thấy còn có thể rút gọn thêm (về cách viết) để đỡ rườm rà. Đó là tính trước 2 biểu thức, như sau
  Tính trước cho y2: tại phần sau của dòng lệnh 3 sẽ là
  y2 = Rng.Offset(, 1) - y1
  Tương tự như vậy, tại phần sau của dòng lệnh 7 sẽ là:
  a12 = Cells(Clls.Row, Rng.Column + 1) - a11
  & tại phần sau của dòng lệnh 8 là:
  a22 = Cells(Clls.Row + 1, Rng.Column + 1) - a12
  cảm ơn bác rất nhiều ....... em tin tưởng hoàn toàn vào bác :D

 7. tai sao khi copy đoạn code vao thi khi dùng lai không được vậy mọi người

 8. không dùng được là không dùng được thế nào chứ. bạn phải nói rõ ra mọi người mới giúp được chứ ( nến bạn muốn biết thêm thì hỏi Châu Quang Phúc cd09b. hehe chắc bạn biết thằng này. nó cũng rành Vba lắm)

 9. Có ai biết đổi ngược lại hàng và cột ko giúp mình với. Các hàm 1 chiều của các bạn viết thì toàn là tra theo hàng, giờ mình có bảng tra theo cột thì phải làm sao? Ví dụ:
  1 3 5 7
  8 6.5 4 2
  Thanks các bạn!

 10. Trích Nguyên văn bởi connhangheo View Post
  em xin giải thích hàm của em như sau, mọi người cho ý kiến về code giúp em
  Bác cho hỏi nếu bảng tra mình muốn để ở Sheet khác thì phải làm như thế nào? Thanks

Trang 4/5 đầuđầu 1 2 3 4 5 cuốicuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Đề tài tương tự

 1. Làm sao lấy chiều dài của chuỗi theo đơn vị chiều dài?
  Viết bởi nguoirung1234 trong chuyên mục Xử lý chuỗi ký tự
  Trả lời: 3
  Bài mới gởi: 08-09-10, 11:45 AM
 2. Dùng hàm nào để chia chiều dài thanh thép?
  Viết bởi Nguyễn Quốc Đạt trong chuyên mục Hàm và công thức Excel
  Trả lời: 13
  Bài mới gởi: 03-09-10, 09:39 AM
 3. Làm thế nào để trình chiếu file *.flv trong Powerpoint khi liên kết với máy chiếu?
  Viết bởi thanhxt2009 trong chuyên mục Ứng dụng Báo cáo và Thuyết trình
  Trả lời: 6
  Bài mới gởi: 29-10-09, 08:04 PM
 4. Chia sẻ tài nguyên trên internet - Bài 6: Chia sẻ một đĩa nhạc
  Viết bởi handung107 trong chuyên mục Những trình ứng dụng và vấn đề tin học văn phòng khác
  Trả lời: 1
  Bài mới gởi: 06-05-08, 10:25 AM
 5. Chia sẻ tài nguyên trên internet - Bài 4: Cách chia nhỏ và ghép file
  Viết bởi handung107 trong chuyên mục Những trình ứng dụng và vấn đề tin học văn phòng khác
  Trả lời: 1
  Bài mới gởi: 19-05-07, 06:46 PM

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •