[CLICK] học VBA ở Đà Nẵng tháng 5/2017

Diễn đàn giaiphapexcel.com tạm ngưng cho đăng bài mới để nâng cấp Xem chi tiết

Vào Fanpage của Giaiphapexcel tại đây https://www.facebook.com/giaiphapexcel.vn/

Link group Facebook chính thức của Giaiphapexcel: https://www.facebook.com/groups/797878780268042/


Trang 1/9 1 2 3 4 5 ... cuốicuối
Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 1 đến 10 trên tổng số: 87

Ðề tài: Tổng hợp các phương pháp tính trị giá hàng tồn kho

 1. Tổng hợp các phương pháp tính trị giá hàng tồn kho

  1. Định nghĩa hang tồn kho theo chuẩn mực số 2 :

  Hàng tồn kho bao gồm:
  • Nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ tồn kho, đã mua đang đi trên đường hoặc gửi đi gia công chế biến
  • Hàng hoá mua để bán : Hàng hoá tồn kho, hàng mua đang đi trên đường, hàng gửi đi gia công, chế biến, hàng gửi bán
  • Hàng hoá thành phẩm : Thành phẩm tồn kho, và thành phẩm gửi bán
  • Sản phẩm dở dang : Sản phẩm chưa hoàn thành hoặc sản phẩm hoàn thành nhưng chưa làm thủ tục nhập kho
  • Chi phí dịch vụ dở dang

  Tất cả những thứ này được coi là hàng tồn kho và chiếm một phần lớn trong tỷ lệ tài sản kinh doanh của doanh nghiệp, bởi vì doanh thu từ hàng tồn kho là một trong những nguồn cơ bản tạo ra doanh thu và những khoản thu nhập thêm sau này cho doanh nghiệp. Đó là những tài sản đã sẵn sàng để đem ra bán hoặc sẽ được đem ra bán.
  Nếu để tồn hàng tồn kho quá lâu thì sẽ làm ảnh hưởng không tốt tới quá trình kinh doanh, bởi vì doanh nghiệp sẽ phải tốn chi phí dự trữ, chi phí thanh lý hay cải tiến hàng bị lỗi thời, và thanh lý hàng hư hỏng. Tuy nhiên, việc không dự trữ đủ hàng tồn kho cũng là một rủi ro bởi vì doanh nghiệp có khả năng đánh mất những khoản doanh thu bán hàng tiền năng hoặc thị phần nếu sau này giá lên cao mà doanh nghiệp không còn hàng để bán..

  2. Các phương pháp tính trị giá hang tồn kho :

  Có nhiều phương pháp :
  - Phương pháp nhập trước - xuất trước (FIFO)
  - Phương pháp nhập sau - xuất trước
  - Phương pháp giá hạch toán
  - Phương pháp giá thực tế đích danh : Áp dụng đối với doanh nghiệp có ít mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận diện được
  - Phương pháp giá bình quân : bình quân theo giá hang tồn kho đầu kỳ, cuối kỳ hoặc trong kỳ. Cũng có khi được tính theo từng thời kỳ hoặc vào mỗi lần nhập một lô hang (bình quân gia quyền liên hoàn) phụ thuộc vào tình hình của doanh nghiệp

  3. Ưu và nhược điểm của từng phương pháp :

  - Phương pháp nhập trước - xuất trước (FIFO)

  Phương pháp này áp dụng dựa trên giả định là hàng được mua trước hoặc sản xuất trước thì được xuất trước, và hàng còn lại cuối kỳ là hàng được mua hoặc sản xuất ở thời điểm cuối kỳ. Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập kho ở thời điểm đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ, giá trị của hàng tồn kho được tính theo giá của hàng nhập kho ở thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho.

  Phương pháp này giúp cho chúng ta có thể tính được ngay trị giá vốn hàng xuất kho từng lần xuất hàng, do vậy đảm bảo cung cấp số liệu kịp thời cho kế toán ghi chép các khâu tiếp theo cũng như cho quản lý. Trị giá vốn của hàng tồn kho sẽ tương đối sát với giá thị trường của mặt hàng đó. Vì vậy chỉ tiêu hàng tồn kho trên báo cáo kế toán có ý nghĩa thực tế hơn.

  Tuy nhiên, phương pháp này có nhược điểm là làm cho doanh thu hiện tại không phù hợp với những khoản chi phí hiện tại. Theo phương pháp này, doanh thu hiện tại được tạo ra bởi giá trị sản phẩm, vật tư, hàng hoá đã có được từ cách đó rất lâu. Đồng thời nếu số lượng chủng loại mặt hàng nhiều, phát sinh nhập xuất liên tục dẫn đến những chi phí cho việc hạch toán cũng như khối lượng công việc sẽ tăng lên rất nhiều.

  - Phương pháp nhập sau - xuất trước (LIFO)

  Phương pháp này giả định là hàng được mua sau hoặc sản xuất sau thì được xuất trước, và hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là những hàng được mua hoặc sản xuất trước đó. Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập sau hoặc gần sau cùng, giá trị của hàng tồn kho được tính theo giá của hàng nhập kho đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ.

  Như vậy với phương pháp này chi phí của lần mua gần nhất sẽ tương đối sát với trị giá vốn của hàng thay thế. Việc thực hiện phương pháp này sẽ đảm bảo được yêu cầu của nguyên tắc phù hợp trong kế toán. Tuy nhiên, trị giá vốn của hàng tồn kho cuối kỳ có thể không sát với giá thị trường của hàng thay thế

  - Phương pháp giá hạch toán

  Đối với các doanh nghiệp có nhiều loại hàng, giá cả thường xuyên biến động, nghiệp vụ nhập xuất hàng diễn ra thường xuyên thì việc hạch toán theo giá thực tế trở nên phức tạp, tốn nhiều công sức và nhiều khi không thực hiện được. Do đó việc hạch toán hàng ngày nên sử dụng giá hạch toán.

  Giá hạch toán là loại giá ổn định, doanh nghiệp có thể sử dụng trong thời gian dài để hạch toán nhập, xuất, tồn kho hàng trong khi chưa tính được giá thực tế của nó. Doanh nghiệp có thể sử dụng giá kế hoạch hoặc giá mua hàng hoá ở một thời điểm nào đó hay giá hàng bình quân tháng trước để làm giá hạch toán. Sử dụng giá hạch toán để giảm bớt khối lượng cho công tác kế toán nhập xuất hàng hàng ngày nhưng cuối tháng phải tính chuyển giá hạch toán của hàng xuất, tồn kho theo giá thực tế. Việc tính chuyển dựa trên cơ sở hệ số giữa giá thực tế và giá hạch toán.

  Phương pháp hệ số giá cho phép kết hợp chặt chẽ hạch toán chi tiết và hạch toán tổng hợp về hàng trong công tác tính giá, nên công việc tính giá được tiến hành nhanh chóng do chỉ phải theo dõi biến động của hàng với cùng một mức giá và đến cuối kỳ mới điều chỉnh và không bị phụ thuộc vào số lượng danh điểm hàng , số lần nhập, xuất của mỗi loại nhiều hay ít.

  Phương pháp này phù hợp với các doanh nghiệp có nhiều chủng loại hàng và đội ngũ kế toán có trình độ chuyên môn cao.

  Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, giá thực tế của hàng nhập kho luôn biến động phụ thuộc vào các yếu tố thị trường, các chính sách điều tiết vi mô và vĩ mô, cho nên việc sử dụng giá hạch toán cố định trong suốt kỳ kế toán là không còn phù hợp nữa.

  - Phương pháp giá thực tế đích danh

  Theo phương pháp này sản phẩm, vật tư, hàng hoá xuất kho thuộc lô hàng nhập nào thì lấy đơn giá nhập kho của lô hàng đó để tính. Đây là phương án tốt nhất, nó tuân thủ nguyên tắc phù hợp của kế toán; chi phí thực tế phù hợp với doanh thu thực tế. Giá trị của hàng xuất kho đem bán phù hợp với doanh thu mà nó tạo ra. Hơn nữa, giá trị hàng tồn kho được phản ánh đúng theo giá trị thực tế của nó.

  Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp này đòi hỏi những điều kiện khắt khe, chỉ những doanh nghiệp kinh doanh có ít loại mặt hàng, hàng tồn kho có giá trị lớn, mặt hàng ổn định và loại hàng tồn kho nhận diện được thì mới có thể áp dụng được phương pháp này. Còn đối với những doanh nghiệp có nhiều loại hàng thì không thể áp dụng được phương pháp này.

  - Phương pháp giá bình quân

  Theo phương pháp này giá trị của từng loại hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trong kỳ. Phương pháp bình quân có thể được tính theo thời kỳ hoặc vào mỗi khi nhập một lô hàng , phụ thuộc vào tình hình của doanh nghiệp.

  Tóm lại :

  Các phương pháp khác nhau có ảnh hưởng khác nhau tới các chỉ tiêu trên các báo cáo tài chính.

  Ở đây, chúng ta không bàn sâu về những ảnh hưởng này, mà chỉ nói về việc cách sử dụng Excel để tính trị giá hàng tồn trong các phương pháp cụ thể như sau :

  1 Phương pháp giá thực tế đích danh
  2. Phương pháp giá bình quân :
  a. Trị giá hàng tồn được tính theo giá trị hàng tồn kho từng thời kỳ
  b.Trị giá hàng tồn được tính theo giá bình quân liên hoàn, mỗi lần nhập hàng, sẽ tính lại giá trị xuất hàng
  3. FIFO và LIFO :
  a. Trị giá hàng tồn được tính theo phương pháp kê khai thường xuyên
  b. Trị giá hàng tồn được tính theo phương pháp kiểm kê định kỳ

 2. Để chuẩn bị cho loạt bài này, mời các bạn tham khảo thêm về các đề tài sau :

  - Cách đặt tên cho dãy, vận dụng tên cho công thức
  - Các hàm dò tìm VLOOKUP, INDEX, MATCH
  - Các hàm mảng, công thức mảng, hàm SUMPRODUCT
  - Các hàm tham chiếu : OFFSET
  - Các hàm luận lý : IF, OR, AND...
  - Các hàm bẫy lỗi : ISERROR, ISNA...
  - Kiến thức VBA không dám nêu tại đây, vì phạm vi này rộng quá

  Xin mời tất cả các bạn tham gia thảo luận đề tài này, chúng ta sẽ từ từ tổng hợp vấn đề này một cách có chiều sâu hơn

 3. #3
  digita Guest

  Cool

  Bài này là cho các kế toán gia đây không phải nghề của mình. Tuy nhiên, xin tặng các bạn 1 zip file tôi thu thập trong net trước đây để tiện việc tham khảo & cải thiện nếu cần.

  File có 1 cái template để tính theo cách FIFO có dùng các hàm offset, match v.v.

  Mến
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm

 4. 1. Phương pháp giá thực tế đích danh


  Giả sử chúng ta có bảng dữ liệu sau :  Để tính giá xuất kho theo phương pháp đích danh thì chắc hẳn ai cũng biết. Tuy vậy, tôi nghĩ chúng ta cũng cần hệ thống lại đôi chút các công thức có thể áp dụng cho vấn đề này tuỳ cách bố trí CSDL của bạn

  - Dùng các hàm dò tìm : VLOOKUP, INDEX, MATCH
  - Dùng hàm SUMIF, hàm mảng hay hàm SUMPRODUCT (thường ít sử dụng)

  Để tiện dụng, chúng ta sẽ đặt tên cho mảng $A$4:$B$20 là DMMH  Mảng $A$4:$A$20 là MH  Mảng $B$4:$B$20 là DG.  Các bạn cũng có thể tham khảo thêm cách đặt tên cho dữ liệu động trong các tài liệu về “tên và nhãn trong công thức” vào lúc khác

  Chúng ta sẽ lập công thức tính đơn giá theo phương pháp đích danh tại bảng $E$4:$H$6

  a. Sử dụng hàm VLOOKUP

  Tại cột F, chúng ta đặt công thức :

  F4 = VLOOKUP(E4, DMMH, 2, 0)  Để tránh lỗi #NA trong các công thức chứa các hàm dò tìm, người ta thường dùng kết hợp thêm các hàm ISERROR hay ISNA

  F4 = IF(ISNA(VLOOKUP(E4,DMMH,2,0),0,VLOOKUP(E4,DMMH,2,0 ))
  Hoặc :
  F4 = IF(ISNA(VLOOKUP(E4,DMMH,2,0),””,VLOOKUP(E4,DMM H,2,0))

  b. Sử dụng hàm INDEX kết hợp với MATCH :

  Tại cột G chúng ta đặt công thức :

  G4 = INDEX(DMMH,MATCH(E4,MH,0),2)  Kết hợp với ISNA để tránh lỗi #NA như sau :

  G4 = IF(ISNA(INDEX(DMMH,MATCH(E4,MH,0),2)),0,INDEX(DMMH ,MATCH(E4,MH,0),2))

  c. Sử dụng hàm SUMIF và hàm SUMPRODUCT

  Tại cột H chúng ta đặt công thức ;

  H4 = SUMIF(MH,E4,DG)
  H5 = SUMPRODUCT((MH=E5)*DG)


 5. Liên quan đến quản lý hàng hoá tồn kho, em mạo muội bổ sung thêm một chút nữa là trong quản lý tồn kho còn có thuật ngữ "FEFO" (first expire date first out) tạm dịch là "hàng có thời hạn hết trước thì xuất trước", cái này chủ yếu nó quản lý về tuổi hàng trong kho, còn về giá trị thì tính theo LIFO như Chị HD đã trình bày ở trên. Đây là thuật ngữ mà toàn bộ các hàng hoá hiện nay trong kho bãi phải quan tâm. Vì hàng hoá sản xuất sau, nhưng vòng đời sản phẩm nhanh do vậy phải rất quan tâm đến FEFO.

 6. Trích Nguyên văn bởi Nguyễn Hương Thơm
  Liên quan đến quản lý hàng hoá tồn kho, em mạo muội bổ sung thêm một chút nữa là trong quản lý tồn kho còn có thuật ngữ "FEFO" (first expire date first out) tạm dịch là "hàng có thời hạn hết trước thì xuất trước", cái này chủ yếu nó quản lý về tuổi hàng trong kho, còn về giá trị thì tính theo LIFO như Chị HD đã trình bày ở trên. Đây là thuật ngữ mà toàn bộ các hàng hoá hiện nay trong kho bãi phải quan tâm. Vì hàng hoá sản xuất sau, nhưng vòng đời sản phẩm nhanh do vậy phải rất quan tâm đến FEFO.
  Đúng rồi, phương pháp này thường áp dụng cho những sản phẩm có vòng đời ngắn, nói nôm na dễ hiểu là trên bao bì có chữ "Exp. date" như thuốc, đồ mỹ phẩm, sữa, đồ hộp, thực phẩm, v.v.... Việc quản lý hàng loại này liên quan tới lô hàng (lô sản xuất, lô nhập) và việc tính NXT cũng quản lý theo lô (hiện lô còn bao nhiêu hàng, v.v...)

  Bên cạnh việc tính trị giá hàng tồn kho, người ta cũng rất hay quan tâm tới việc quản lý hàng tồn kho như thế nào cho hiệu quả. Quản lý hàng tồn kho ko chỉ đơn thuần chỉ ra trong kho còn bao nhiêu (lượng, giá trị) mà còn biết được thông tin vị trí địa lý như nó nằm ở kho nào, hàng (row) nào, kệ (bin) nào..., kích thước, thể tích ra sao thì phù hợp với vị trí nào và vận chuyển ra sao cho hiểu quả nhất, quản lý theo lô, serial ra sao? lắp ráp, tháo dỡ, bảo hành thế nào (đối với hàng theo serial), v.v... Nhưng có lẽ những vấn đề đó ko phù hợp chủ đề "các phương pháp tính trị giá hàng tồn kho" cho lắm.

 7. 2. Phương pháp giá bình quân
  :

  a. Trị giá hàng tồn được tính theo giá trị hàng tồn kho từng thời kỳ:

  - Theo trị giá tồn hàng cuối tháng trước :

  Cách tính khá đơn giản, nên không nhắc lại và cũng ít DN áp dụng cách tính này

  - Theo trị giá tồn hàng cuối tháng :

  Để tính trị giá và số lượng nhập trong kỳ cho từng mặt hàng, ta thường dung các hàm mảng hoặc SUMIF, SUMPRODUCT, tuỳ cách bạn bố trí CSDL
  Giả sử ta có bảng dữ liệu sau tại Sheet Data  Ta đặt tên cho các mảng như sau :

  - $B$5:$B$20 : SoPhieu
  - $C$5:$C$20 : MaMH
  - $D$5:$D20 : SL
  - $F$5:$F$20 : TG

  Tuỳ CSDL của bạn thiết kế, ta có thể sắp xếp các cột SL nhập và số lượng xuất tại các 2 cột riêng, các cột TG nhập và TG xuất cũng riêng. Hoặc bạn có thể nhập liệu chung 1 cột, và căn cứ theo định khoản, số phiếu NK hay XK để xác định đâu là số lượng nhập, đâu là số lượng xuất. Hoặc bạn có thể quy ước nhập lieu số lượng nhập >0, và số lượng xuất <0.
  Ở đây, tôi quy ước SLNhap >0, và SL Xuat <0

  Công thức tính số lượng nhập trong kỳ :

  Tại Sheet NXT, tôi có các công thức để tính SL Nhập trong kỳ như sau :

  Hoặc :

  E4 = SUMPRODUCT((MaMH=A4)*SL*(LEFT(SoPhieu,2)="PN"))

  Hoặc : nếu số lượng nhập được quy ước là >0

  E5 = SUMPRODUCT((MaMH=A5)*(SL>0)*SL)

  Hoặc công thức mảng :

  E6 = {SUM(IF(MaMH=C5,(SL>0)*SL,0))}  Công thức tính trị giá nhập trong kỳ : tương tự trên

  Hoặc :

  F4 = SUMPRODUCT((MaMH=A4)*TG*(LEFT(SoPhieu,2)="PN"))

  Hoặc : nếu số lượng nhập được quy ước là >0

  F5 = SUMPRODUCT((MaMH=A5)*(SL>0)*TG)

  Hoặc công thức mảng :

  F6 = {SUM(IF(MaMH=C5,(SL>0)*TG,0))}

  Công thức tính số lượng xuất trong kỳ : tương tự trên

  Hoặc :

  G4 = -SUMPRODUCT((MaMH=A4)*SL*(LEFT(SoPhieu,2)="PX"))

  Hoặc : nếu số lượng xuất được quy ước là <0

  E5 = -SUMPRODUCT((MaMH=A5)*(SL<0)*SL)

  Hoặc công thức mảng :

  E6 = {-SUM(IF(MaMH=C5,(SL<0)*SL,0))}

  Đến đây, ta đã tính được SL Nhap trong kỳ, TG Nhập trong kỳ, SL Xuất trong kỳ.  Tình đơn giá xuất kho :

  Đơn giá xuất kho = ( Trị giá nhập trong kỳ + Trị giá tồn đầu kỳ) / (SL nhập + SL tồn đầu)

  Trị giá xuất = ĐG Xuất * SL Xuất

  SL tồn cuối kỳ = SL tồn đầu kỳ + SL Nhập – SL Xuất

  TG tồn cuối kỳ = TG tồn đầu kỳ + TG Nhập – TG Xuất

  thay đổi nội dung bởi: handung107, 09-11-07 lúc 08:02 PM

 8. Trị giá hàng tồn được tính theo giá bình quân liên hoàn


  Với cách tính này, mỗi lần nhập hàng sẽ tính lại đơn giá cho lần xuất kế tiếp

  Ta sẽ đi từ việc thiết lập các công thức tính toán từ dễ đến khó.

  Giả sử ta có 2 Sheet :

  Sheet DMMH có chứa mã MH và các số dư đầu kỳ. Tại Sheet này ta đặt 3 tên :
  - TonMaMH cho cột chứa Mã MH,
  - TonDauTG cho trị giá tồn đầu kỳ
  - TonDauSL cho số lượng tồn đầu kỳ  Sheet thứ 2 là Sheet NhapXuatHH, Sheet này dùng để nhập các dữ liệu về Nhập Xuất HH phát sinh trong tháng

  Tại Sheet này ta có các cột sau : Cột C là Mã MH, cột D là Số Lượng Nhap, cột E là TGNhap, cột F là SLXuat, cột G là TGXuat, cột H tính đơn giá vốn  Tại Cell đầu tiên tính đơn giá vốn, Cell H5, ta có công thức sau :

  =IF(OR($C5="",SUMIF(TonMaMH,$C5,TonDauTG)=0),0,SUM IF(TonMaMH,$C5,TonDauTG)/SUMIF(TonMaMH,$C5,TonDauSL))

  Bắt đầu Cell H6, công thức sẽ trở thành :

  =IF(C6="",0,(SUMIF(TonMaMH,C6,TonDauTG)+SUMPRODUCT (($C$5:C5=C6)*($E$5:E5-$G$5:G5)))/(SUMIF(TonMaMH,C6,TonDauSL)+SUMPRODUCT(($C$5:C5=C6 )*($D$5:D5-$F$5:F5))))  Một cách khác để rút gọn công thức là đặt tên cho từng đoạn công thức nhu sau :
  Bạn đặt con trỏ ngay tại Cell H5 , rồi vào Insert / Name/ Define

  Đặt tên cho các công thức sau :

  SLDuDau = SUMPRODUCT((TonMaMH=NhapXuatHH!$C5)*TonDauSL)  TGDuDau = SUMPRODUCT((TonMaMH=NhapXuatHH!$C5)*TonDauTG)  Công thức trong Cell H5 sẽ trở thành :

  =IF(OR(H5="",SLDuDau=0),0,TGDuDau/SLDuDau)

  Bây giờ, ta đặt con trỏ tại Cell H6, và tiếp tục đặt tên cho công thức :

  SLDuCuoi = SLDuDau+SUMPRODUCT((NhapXuatHH!$C$5:$C5=NhapXuatHH ! $C6 )*(NhapXuatHH!$D$5:D5-NhapXuatHH!$F$5:F5))

  TGDuCuoi = TGDuDau+SUMPRODUCT((NhapXuatHH!$C$5:$C5=NhapXuatHH !$C6)*(NhapXuatHH!$E$5:$E5-NhapXuatHH!$G$5:$G5)))

  Công thức tại Cell H6 sẽ được viết thành :

  =IF(OR(C6="",SLDuCuoi=0),0,TGDuCuoi/SLDuCuoi)
  thay đổi nội dung bởi: handung107, 09-11-07 lúc 10:37 PM

 9. Ta cũng có thể thiết lập CSDL với các cột sau :  Đặt tên cho các mảng dữ liệu :

  - $C$5:$C$20 = MH
  - $D$5:$D$20 = SL
  - $E$5:$E$20 = DGNhap
  - $F$5:$F$20 = DGVon
  - $G$5:$G$20 = TG

  Với bảng này, cột số lượng được nhập chung cả SL Nhập và SL Xuất với quy ước SLNhap >0, và SL Xuất < 0

  Cột TG cũng vậy với công thức tính là :

  G5 = =IF(D5>0,D5*E5,D5*F5) (D5 là cột SL, nếu SL>0, DGNhap*SL và ngược lại)

  Cột DG xuất (Cột F) sẽ có các công thức sau :

  F5 = IF(OR($C5="",SUMIF(TonMaMH,$C5,TonDauSL)=0),0,SUMI F(TonMaMH,$C5,TonDauTG)/SUMIF(TonMaMH,$C5,TonDauSL))

  Từ F6 trở xuống, công thức sẽ là :

  F6 =IF(C6="",0,(SUMIF(TonMaMH,C6,TonDauTG)+SUMPRODUCT ((C$5:$C5=C6)*($G$5:$G5)))/(SUMIF(TonMaMH,C6,TonDauSL)+SUMPRODUCT((C$5:$C5=C6 )*(D$5:$D5))))  Ta cũng có thể đặt tên cho các công thức để rút gọn như đã nói ở phần trên

  Dùng công thức SUMIF kết hợp với OFFSET :

  - SUMPRODUCT(($C$5:$C5=C6)*($G$5:G5)) : Mảng $C$5:$C$20 được đặt tên là MH, mảng $G$5:$G$20 là TG nên công thức này tương đương với

  = SUMIF(OFFSET(MH,0,0,ROW()-5,1),C6,OFFSET(TG,0,0,ROW()-5,1))

  Công thức này hơi khó hiểu, nhưng hầu như được sử dụng nhiều trong những hàm tính FIFO sẽ nói ở phần sau
  thay đổi nội dung bởi: handung107, 10-11-07 lúc 12:14 AM

 10. 3. FIFO và LIFO :

  Thiết kế File Excel để tính trị giá hàng tồn theo FIFO và LIFO tùy từng người, nhưng nhìn chung có các dạng sau :
  - Tính trực tiếp trị giá tồn HH trên bảng Nhập Xuất Tồn được tổng hợp dữ liệu từ các Sheet Nhập hàng và Xuất hàng (pp kiểm kê định kỳ)
  - Tính số lượng hàng tồn còn lại và trị giá theo dõi từng đợt nhập hàng (pp kiểm kê định kỳ)
  - Tính trị giá vốn và trị giá hàngtồn ngay thời điểm xuất kho (pp kê khai thường xuyên)

  Chúng ta thường thấy việc tính toán này sử dụng VBA để tạo hàm UDF , và hiếm thấy các File Excel sử dụng công thức thong thường. Ở đây, tôi xin giới thiệu với các bạn một số File không dung VBA, tất nhiên, có nhiều hạn chế, nhưng chúng ta vẫn có nhiều điểm để có thể tham khảo và học tập

  A. Trị giá hàng tồn được tính theo phương pháp kê khai thường xuyên :

  Tham khảo thêm bài của Workman : Vận dụng công thức mảng để tính FIFO

  http://www.giaiphapexcel.com/forum/s...highlight=FIFO
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm
  thay đổi nội dung bởi: handung107, 21-11-07 lúc 09:29 AM

Trang 1/9 1 2 3 4 5 ... cuốicuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •