Mình đang gặp vấn đề như sau :
Trong file Excel, đã đánh số trang, Print preview OK rùi nhé
Nhưng khi in ra thì ở chỗ số trang,thay vì hiển thị 1, 2 .... thì nó lại hiện các kí tự rất lạ : Tgb....
Thế nên mình toàn phải đánh số trang bằng tay thôi
Liệu lỗi excel hay lỗi máy in vậy mọi người ?
Mọi người ai biết thì giúp mình với nhé
Chân thành cảm ơn.